DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 423 —


U trećem nastavku svojega članka bavi se g. pisac potanko
naučnom osnovom obzirom na pomoćne tehničke predmete i predmete
čistoga´^ šumarstva. Iztiče da je previše tili tehničkih predmeta,
naročito da se previše sjedi riše i riše. Doista su, kako već
prije spomenusmo, ti predmeti naročito u II. godini dominirajući,
jer zapremaju sve iole razpoloživo vriame konstruktivnimi
vježbami i risanjem, pa za što bolju pripravu u predmetima
čistoga šumarstva vremena pravo ne dostaje. I mi smo
tog nazora, da ne bude konstruktivnih radnja i risanja više,
nego što se u propisane ure doista radeć dogotoviti može. U
koliko pojedinac još i posebno mora od razpoloživog vremena


— a tog je redovno dosta malo — na to trošiti, samo mu
škodi u glavnoj struci.
Glede samih šumarskih disciplina prigovara g. pisac tomu,
da se »uzgoj šuma« predaje u zimskom, a ne u ljetnom semestru.
Lani bilo je još tako, ali je ove godine na naročitu želju
nastavnika prenesen «uzgoj šuma« kao mnogo važniji i obsežniji
predmet u zimski, a „uporaba šuma" iz zimskoga u ljetni
semestar. Daljni su razlozi, koji su za tu izmjenu govorili: što se
u kratkom ljetnom semestru — koji počinje iza Uzkrsa, a traje
do konca srpnja — ne može taj predmet kako valja svršiti;
što mnogo veću vriednost imaju naučna putovanja koje se
ljeti poduzimlju, ako su slušači taj predmet već slušali, nego
dok su ga istom počeli slušati; što se je dobio gotovo dvostruki
broj faktičnih sati za predavanja ,tog toli važnog predmeta
prenosom iz ljetnoga u zimski semestar; konačno normalnije
je u obće početi predavanjem predmeta čistoga šumarstva ako
se počne »uzgojem šuma« a ne »uporabom šuma«, kako je to
još lane bilo. Baš svi ti razlozi učinili su nuždnim prenos ovoga
predmeta iz IV. (ljetnoga) u III. (zimski) semestar. Sasvim je
dakle ne shodno što g. pisac u tom pogledu zahtieva, a vrlo
se čudimo, da on u obće ne zna, da se je prije taj predmet
u ljetnom semestru predavao!


Što se ostahh prigovora glede prakse u ovom predmetu
tiče, ne ima im više mjesta od kako je kabinet za šumarsku
proizvodnju stvoren, koji ima i radionicu za slušače; a da se