DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 422 —


nastave biva sve veći i veći. Nove samostalne visoke šumarske
škole više se nigdje ne osnivaju, već se ta nastava utjelovljuje
ili univerzi ili politehnici. Da se tom prilikom nastoji, da
temeljne discipline predavaju samo sveučilištni profesori, jasno
je i ne može drugačije ni biti. Pošlo se je i kod nas istim
putem, nu u koliko se to nije provesti moglo, morale su sedruge sile naći. Da bi prvo bolje i shodnije bilo, ne ima nikako
ve sumnje. Nu ne dielimo nazor g. pisca, da bi temeljne discipline
morali predavati šumari. Ne ima toga ni drugdje a gdje
i jest, više se napušta nego li goji.


Sam pako univerzitetski profesor lahko se uz malo volje
uputiti može što slušačem šumarstva najviše treba i tad na to
kod predavanja obzir uzeti.


Glede same naučne osnove sporazumni smo većinom sa
navodima g. pisca. I mi vidimo, da ima tehničkih predmeta
previše, a još se i više traži, tako da doista do III. godine
slušač prije misliti može, da je tehničar, nego šumar. Pisac
kaže, da je naučna osnova udešena po uzoru drugih akademija
naročito akademije ščavničke. Pa kako i jest doista tako, ne
bi bilo oportuno nikakovih načelnih promjena u osnovi provesti,
dok se to i drugdje ne učini Pošto se kani naročito preuđesiti
osnovu kr.-ug. šumarske akademije u Ščavnici, o čem se je već
potanko razpravljalo u skupštini magjarskog šumarskog družtva


g. 1896., to ne ima sumnje, da će se i kod nas odmah istim putem
poći. Za sada još bilo bi to preuranjeno, jer nam je mnogo do
toga stalo, da absolventi naše akademije mogu u službu uprave
državnih šuma bez ikakovih potežkoća.
Glede navodah g. pisca tiČućih se deskriptive, i mi smo u
glavnom njegvoga mnienja, jer doista čemu da taj predmet
jednako uče oni, koji ga nikada čuli nisu, i oni, koji su ga više
godina učili. Nu glede prostoručnog risanja ne držimo nazor


g. pisca izpravnim, da je naime to risanje u obče skroz suvišno.
Za abiturijenta realke da, nu za abiturijenta gimnazije ne. Ima ipak
kod skiciranja zgode da se prostom rukom što risati mora, a
onaj, koji to baš nigda radio nije, treba ipak neke upute i neke
vježbe, a polag naučne osnove dobivaju u »prostoručnom crtanju«.