DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 421 —


kabinet te ruke". Potonje ne stoji, već samo prvo, a kako je
prirodoslovni muzej u gornjem gradu, a ne predaje te predmete
profesor, koji predaje iste discipline u vedoj mjeri filozofima,
nuždno je bilo ustrojiti sustavnu priručnu zbirku, tim više,
što je većina tih predmeta sastavljena od duplikata izlučenili
iz narodnog prirodoslovnog muzeja badava dobivenih.


U daljnim svojim nazorima i navodima g. je pisac mnogo
sretniji. Odobrava što akademija nija samostalan zavod, ved
samo ogranak filozofskoga fakulteta. Velike prednosti toga da
se šumarska nastava prenese na universu sve više se uvidjaju.
Spomenuti nam je da je u tom prednjačio Giessen. G. 1825.
ustrojilo se je tamo uz universu, ali kao samostalan zavod, šumarsku
akademiju. Izkustvo od nekoliko godina dokazalo je, da to ne
odgovara, kojekakovih anomalija bilo sijaset, stoga je već nakon
šest godina dokinuta ta, rek bi donekle na universu prislonjena,
akademija i šumarska nastava sasvim prešla na universu
kao ogranak filozofskoga fakulteta. Od toga vremena
sve do danas nije se ništa mienjalo. dapače Giessen postao je
uzorom gotovo za sve druge, naročito manje zemlje. Šumarska
se nastava prenosi na sveučilište, a isolovane se šumarske akademije
sve više napuštaju. Tako je već na više mjesta učinjeno.
Dapače sa gospodarsko-šumarske akademije u Hohenheinui
preneseno je ved prije 20 godina šumarstvo na sveučilište u
Tiibingen. U Japanu je bila šumarska akademija, nu kasnije
prenesoše šumarsku nastavu na sveučilište u Tokio. U Americi
prije tri god´ne organizovaše prvu šumarsku nastavu, i opet na
univerzi, dapače ne samo kao ogranak kojeg fakulteta, ved
upravo kao posebni fakultet. I sami Prusi, koji se najviše još
drže samostalnih akademija, naukovanje na akademiji stegnuše
na dvie godine, dočim je jedna godina naukovanja na univerzi
propisana. Dapače i u samoj Finskoj misle sada da napuste
svoju isolovanu šumarsku akademiju i prenesu šumarsku nastavu
na sveučilište u Helsingfors. U obde ide se za tim, da se
šumarska nastava sasvim utjelovi sveučilištnoj nastavi po uzoru
giessenskom. Uz neke mane te nastave ipak daleko prevladjuju
mnogobrojne prednosti, a krug prijatelja sveučilištne šumarske