DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 420 posjetitelja,
gotovo na stotine, nu nakon nekoliko nedelja, popustio
je posjet tako, da je samo po nekoliko osoba došlo, a
te su doista pojedine izložbe pregledavale, dočim su oni mnonogobrojni
prijašnji posjetnici samo dvoranami prošli. Dakle,
kako rekosmo, sasvim je dovoljno, da bude muzej svake nedjelje
za p. n. publiku pristupan, nu glavno je, da on bude
pristupačniji samim slušačima akademije! Cim se rieši pitanje
0 namještenju posebnog poslušnika, moči ee slušači ako ne
svakog a ono bar svakog drugog dana po podne po volji
muzej poliadjati i u njem studirati. A ima u njem vrlo liepih
predmeta ,a ne samo većinom izradjenih od diletanske ruke
i prilično slabih, koji ne mogu dati ni pravu sjenu onoga što
se hoće da vidi" kako to g. pisac spominje. Na protiv može
se reci, da je većina izložaka vanreduo liepo izradjenih, kakovim
mnoge zbirke i muzeji ne razpolažu, tako n pr. razni nacrti i
karte, fotografije, preparirane životinje i ptice i t. d. nu da
ima i nešto slabijih predmeta nije ni čudo jer to nije nabavljeno,
već su to sami pokloni Ovo se posliednje ne bi smjelo
nigda s uma svrči, kad se o tom sudi, kao i o pomanjkanju
jedinstvenosti medju pojedinim predmetima. — Da pako ima
medju služačima možda i takovih, koji muzeja pohadjali nisu
valja uvažiti, da u I. godini ni jedan šumarski stručnjak
ništa ne predaje, te da se glasom naučne osnove predavaju
same temeljne i pomoćne discipline kao: matematika, fizika,
kemija, destriptiva i tom slično, kao gotovo i svagdje drugdje.
Za to i nisu slušači I. godine za pravo još nikakovi slušači
šumarstva; neparticipiraju niti na kakovim šumarskim ekskurzijam
ili vježbam. Nije to doduše dobro, ali kad se te discipline,
kod nas, a i drugdje, u tolikom obsegu traže, nije ni
moguće koji baš šumarsko-stručni predmet u naučnu osnovu


za I. godinu uvrstiti.


Spomenut mi je konačno, krivi nazor g. pisca, kojim
prigovara trošku izdanom na zooložko-entomotožki kabinet,
„jer sve zbirke preparate i uzorke imamo u prirodopisnom
muzeju, pa i na našem sveučilištu nalazi se krasno uredjen