DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 419 —


muzej urediti, dočim prostorije u prizemlju absolutno za to
nisu, jer sastoje od 3 mauje i jedne velike sobe, koje su vestibulom
odieljene. U tih se prostorijah ne bi ništa liepo složiti
moglo, a niti bi se mogao apotriebiti u muzealne svrhe hodnik.
Nasuprot u II. katu, gdje se šumarski muzej nalazi, tri su
ogromne sobe u fronti, jedna mala sobica i prostran hodnik
a sve se to jednim ključem zatvoriti može; zgodniji se razpored
prostorija u muzealne svrhe jedva i zamisliti može. Bili dakle
bilo shodno, da se muzej u prizemlje prenese, koji za to nije
ni najmanje prikladan, niti bi se uz velike troškove mogao
prikladnim učiniti, kako to g. pisac misli? On naime medju
ostalim u velike prigovara vestibulu, držeći ga skroz suvišnim.
Mi se s tim nikako sporazumit ne možemo, jer s jedne strane
držimo, da bi kukavno izgledala javna zgrada, gotovo palača,
bez vestibula, a s druge strane opet za javnu zgradu, u koju
zalazi mnogo ljudi, vestibul je potreban. Kao daljni razlog, da
bi valjalo muzej iz II kata prenesti u prizemlje navadja g.
pisac još i to, što će posjetnici muzeja, dok dodju u II. kat.
zgradu zablatiti i što će hodanjem smetati predavanjima, koja
se drže u akademijskim prostorijama smještenim u I. katu.
Hodajuć u II. kat imat će polaznici muzeja u prizemlju, I. i


II. katu prije ulaza u muzealne prostorije više prilike otrti si
obuću, pa će i podove muzealnih prostorija daleko manje zablatiti,
nego da je muzej u prizemlju, gdje bi posjetnik, došav iz
vana, već nakon nekoliko koraka stupio u prostorije muzeja.
Sto se pako smetanja predavanja tiče, to je svaka takova bojazan
pođpunoma izkljuČena. Muzej bio je i može biti za šire
obćinstvo otvoren samo svake nedjelje, a tad predavanja i onako
ne ima. Kad su ostali muzeji, koji šire obćinstvo daleko vise
zanimati mogu, otvoreni samo po dva dana preko nedjelje
(četvrtak i nedelju), sasvim je dovoljno, da je šumarski muzej
otvoren svakog tjedna po jedan put i to u nedelju prije podne.
Dosadanje izkustvo u tom pogledu, to pođpunoma potvrdjuje.
Prvo vrieme kad se je taj muzej otvorio, bio je otvoren svake
nedelje od sati 9 — 1. Prvih nedelja bilo je doista vrlo mnogo