DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1901 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 417 —


stručnjaci načiniti osnovu za ustrojstvo akademije. Doista mislili
su to i ti stručnjaci sami, da će se to od njih tražiti i
da de pozvani biti da takovu sastave. Žalibože takvog poziva
nigda primili nisu, prem su ga upravo očekivali više nego
itko. Guli su medjutim, da su se mjerodavni faktori potrebitom
osnovom obskrbili, uvaživ mnienje stranog kapaciteta na tom polju.
Domaći pako znali su, da baš kod nas mnogo vriedi ona uzvišenoga
spasitelja »da ne ima proroka na domu svomu« i da
nije ne moguće, da se je kod nas baš obzirom na ovu
našu narodnu slabost ovako postupalo. Da se pako Čovjek od
obraza težko može odvažiti na to »da niče gdje ga ne siju« uvidit
de i g. pisac »Obzorovog« članka. Pisanje dakle u tom smjeru,
kojim je odmah u početku svojeg članka pisac posao, ne samo
da nije opravdano ved je i zlobno, škodi reputaciji čitave naše
šumarske struke, ponajpače onih kojih se je to po njihovom položaju
najviše ticati moglo. Ovako pisati, kako g. pisac piše, opravdano
bi bilo samo onda, kad se ne bi domadi stručnjaci bili
htjeli ili mogli ovakovoj zadadi podvrdi. Prvo smo gornjim
našim navodima oprovrgli, a o drugom moramo samo to redi,
da bi bilo upravo žalostno, kad bi se to u obde moglo vjerojatnim
držati. Misli li g. pisac, da je to doista tako teška zadada za
onoga, koji se ved toliko godina sličnimi poslovi bavi a do-
made prilike pozna ? Nije. Kad ju može prilično riešiti onaj koji
te odnošaje ne pozna ili bar samo slabo pozna, tim laglje ju
je riešiti onima, koji su si dali truda, da se za to što bolje
priprave, koji naše prilike dobro poznaju pa su o tom već i prije
više godina pisali — dakako samo obćenito.


Što se pako tiče tvrdnje g. pisca, da je odmah kod ustrojstva
akademije bilo »dosta« volje i novaca, to moramo tu tvrdnju
izpraviti tako, da novaca niti je odmah u početku bilo »dosta«,
niti kasnije, a niti ih sada dosta ima. Svjedoče to odmah u
početku tiesne prostorije, male dotacije naučnih sila, zbirka
itd. i opetovano naglašivanje te činjenice s najkompetentnije strane.


— Obširno govori g. pisac o cieloj zgradi »Šumarskoga doma"
koju,
veli, pozna, ali da ne odgovara. Prigovara gotovo svemu
31