DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 335 -^
Vladino obrazloženje osnove zakona navadja u tom pogledu
slieđeće :


»Pak ako je obziruć se na sve te momente i uzeto za
temelj predležeće osnove zakona načelo, da se ima uzdržati
sadanje stanje šuma, to pri tom ipak, kako je jur napomenuto,
ne postoji namjera, da bi primjerice i tamo, gdje je tlo doista
sposobno za unosniju vrst kulture i gdje tomu na putu ne
stoje posebni mjestni ili privatno-pravni obziri, bila izključena
pretvorba šumskog tla u drugu vrst gojitbe. Ova pretvorba
neka bude dozvoljena uz takove predpostave i oprezne mjere,
koje su nuždne, da se takovom odstupu od prihvaćenog načela
udari izraziti biljeg iznimke, pak da se zaprieči, da ono ne
zauzme takovi obseg, koji bi podkopao sam princip zakona.


Što se tiče onih pretvorba vrsti gojitbe, koja su već izvedene,
kada novi šumski zakon stupi u kriepost, to je posve
naravno, da se je morala čini razlika, da li su pretvorbe šumskog
tla uzsliedile u skladu sa postojećim šumskim zakonom
ili mimoilaženjem istoga.


U prvom slučaja postoji zakonito stanje, pak s toga
ne može biti govora o tome, da bi se putem zakona mogle
takove zemljištne čestice za šumsku kulturu obćenito natrag
tražiti.


Nu i u drugom je slučaju svakako umjestno, da se uzme
pravedni obzir na postojeće stanje, pak se s toga niti u
ovom slučaju ne namjerava tražiti slična obćenita revindikacija
šumskog tla.


Sto više, neka bude kod takovih zemljišta, koja su bez
oblastne dozvole izkrčena, prigodom sastavka novog zemljarinskog
katastra priznata im drugovrstna uporabivost u pravilu
mjerodavna za to, da se ove čestice ne uvrste medju ona zemljišta,
koja spadaju pod udar šumskoga zakona.


Od toga pravila, dakle uvrštenja takovih čestica medju
šumska zemljišta, neka se čini iznimka samo u onih slučajeVih,
gdje je već izdan oblastni nalog, da se dotične čestice ponovno
pošumiti imaju; gdje je dakle već izvidjeno i odlučeno, da po