DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 334 —


II. FruiiOTine 1 zemlje zastupane u carevinskom Tieću.
A) U krunovinah i zemljah, zastupanih u carevinskom vieću,
vriedi isti šumski zakon od 3. prosinca 1852., koji je i kod
nas u krieposti. —


Taj zakon ne kaže nigdje, što on smatra šumom, ved
ostavlja to pitanje neriešenim.


Nu kada se je g. 1879. radilo na tome, da se u Cislitavi
stvori novi državni šumski zakon, koji bi bio imao obuhvaćati
samo glavna načela šumarskog zakonarstva, te bi bio u svakoj
pokrajini nadopunjen posebnim zemaljskim šumskim zakonom
prema prilikama i potrebama dotične pokrajine, — tada je po
beČKOJ vladi na temelju predloženih joj izvještaja pokrajinskih
vlada i družtava izradjena osnova novoga šumskoga zakona, u
kojoj je pojam šume definiran ovako :


»§. 1. Kao šuma ima se u smislu ovoga zakona smatrati
šumsko tlo zajedno sa na njim nalazećim se sastojinama, kao
šumsko tlo pako niže navedena zemljišta :


1. Ona, koja su kod sastavka novog zemljarinskog katastra
(državni zakon od 24. svibnja 1869. D. Z, L. br. 88) unesena
kao šume;
2. Bez obzira na vrst kulture, unesene u zemljarinski kataster,
ona zemljišta, koja su pošumljena u provedenju odredabah,
izdanih na temelju šumskog zakona od 3. prosinca
1852., ili od slobodne volje. Konačno
3. Isto tako bez spomenutog obzira ona zemljišta, s kojima
se kao šumama postupati mora prema propisima desetog poglavja
prvoga diela ovoga zakona.«*
* »§. 1. Als \Valđer im Sinne diesea Gesetzes sind die Walđgrunde sammt
den darauf stockenden Bestiinden, als Waldgrunđe aber die nachbezeichnelen Grundstiicke
anzusehen :
1. Jene, ivelche bei der Anlegung des neuen Grundsteuerkatasters (Reichsgesetz
vom 24./V. 186i´. E. G. BI. Nro. 88) als Waldungen eingetragen \vurden ;
2. Ohne Eiieksicbt auf die im Grundsteuerkataster verzeichnete Oniturgattnng
jene Grundstucke, welche in Ausfiihrimg einer auf Grund des Forstgesetzes vom 3.
Dezember 1852. ergaDgenen Anordnung odar freiwillig aufgeforstet werđen ; scblieslich
3. Gleicbfalls ohne die ernahnte Eucksicht jene Grundstucke, deren forstmiissige
Behandlung gemiisg den Bestimmungen des Zehnten Abschnittes ersten Theiles
(lif´ses Gesetzes auferlegt wjrd«.
(Vidi državno izdanje osnove novog šumskog zakona zajedno sa obrazloženjem
i sa odnosnim izvještajima pokrajinskih vlada i družtava).