DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 333 B)
Šumski zakon za veliku vojvodinu Badensku
od 16. studenoga 1833. nedefinira nigdje pojam šume, nu za
to je isti pobližje protumačen u naredbi ravnateljstva državnih
dobara od 30. siečnja 1S67., kojom su izdani propisi glede omedjašenja
i izmjere privatnih šuma*.


Ta naredba kaže :
»Kada se prosudjuje pitanje, što se ima šumom smatrati
vriedi načelo, da se imaju šumom smatrati sva zemljišta, koja
su drvljem obrasla ili odredjena, da se na njima drvo proizvodi,
pak da se zemljišta, gdje se izmjenjuje poljsko gospodarenje i
šumska kultura, imaju onda smatrati kao šuma, ako je šumska
kultura dugotrajnija, nego li poljsko gospodarenje. Pri tom je
posve svejedno, kako je zemljište bilo dosele uneseno u kataster,
kao i da li v]astnik želi, da mu se zemljište unese u kataster
kao šuma ili ne, te da li je podvrgnuto šumsko-redarstvenom
nadzoru ili ne.
Od tog obćenitog pravila mogu se izuzeti takova drvljem
obrasla zemljišta, koja stoje osamce te im je površina posve
neznatna ili nedaju baš nikakvoga prihoda, kao i takova, koja
služe drugim svrham više, nego proizvodnji drva, kao n. pr.
za zaštitu mai´ve, za učvršćenje obala riekah i potokah itd.
Ako se glede toga izpostave kakove dvojbe, ima se o tom
izviestiti ravnateljstvu državnih dobara, po mogudnosti uz priklop
nacrta, koje će u svakom pojedinom slučaju nužno odrediti
«. —
Iz toga se vidi, da je wiirttemberški zakon o šumskom
redarstvu mnogo napredniji, što nije ni čudo, jer jeza 12 godina
mladji od ove naredbe. —
Bavarski šumski zakon od 28. ožujka 1852. ne sadržaje
u tom pogledu nikakovih propisa, a niti ne označuje
pojam šume. A isto tako niti revidirani bavarski šumski zakon
od g. 1879. —


Das Badische Forstrecht von Dr. Karl Asal, Karlsi-uhe 1898.