DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 332 —


Drvo jest doduše poglaviti proizvod šume, ali ipak samo proizvod.
Usljed toga ne mienja se na pojmu šume ništa, da li je
tlo za sada drvljem obraslo ili ne.


Pitanje, da li se unutar ili na rubu njeke šume nalazeće,
dotičnom šumoposjedniku spadajude drvljem neobrasle površine,
koje po njegovoj namjeri sačinjavaju pripadak
šume, kao livade, oranice, travnici, čistine, kamenolomi, imaju
računati pod šumu ili ne, morati de se prosuditi na pose za
svaki slučaj prema postojećim prilikama«.


Šumsko ravnateljstvo nadovezuje zatim dalje:
»U obće uzelo se je, da se imaju staviti pod vrhovni
šumski nadzor države sva ona zemljišta:
a) koja su već sada zaista šumom i bez prigovoi´a stoje pod
šumsko-redarstvenim nadzorom;


b) koja se po njihovom sadašnjem stanju bezdvojbeno
imaju šumom smatrati, pak će se stoga počam odsele podvrći
šumsko-redarstvenom nadzoru, premda to dosele u istinu nije
bio slučaj ili se nije to moglo ustanoviti;


c) koja će biti opredieljena, da se u buduće na njima
goji drvo i dobivaju s tim spojeni nuzužitci, pak koja se upravo
stoga razloga imaju staviti pod šumsko-redarstveni nadzor.


Konačno moći će se ovamo povući dotičnom šumoposjedniku
spada]uće drvljem neobrasle površine, ležeće u šumi samoj ili
na rubu šume, kao livade, oranice, pašnjaci, čistine, kamenolomi,
pješčare i t. d., koje će u buduće prema odluci
šumoposjednika, koji se u slučaju dvojbe glede toga
zapitati ima, spadati k šumi i biti njenim pripadkom, i za
koje prema danim prilikama ne bi shodno bilo, da se od
sume odciepe.


Pri tom se ima uzeti obzir i na to, kako je dotično zemljište
uneseno u gruntovnici! (Giiterbuch); nu u slučajevih,
gdje ova stoji u protuslovjn sa stanjem u naravi ili gdje ova
nejasno glasi, u obće dakle u svih dvojbenih slučajevih, imati
će se pitanje, da li se koje zemljište ima staviti pod šumskoredarstveni
nadzor, riešiti odlukom po šumarsko-redarstvenim
oblastima u molbenom tečaju«.