DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 59     <-- 59 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana
Sto je šuma (šumsko fclo) Piše A. B. . . . 329—349
Žumberačka imovna obćina. Priobćuje Dr. A. Goglia . , . 350—352
Šume sjeverne Amerike. Piše Dragutin Hire 352—372
Katastralni nacrti i reambulacija šumskih međja 372—376
Listak. Zakoai i normativne naredbe: Naredba kr. žemalj.


vlade, odjela za unutarnje poslove od 21. lipnja
1901. br. 52699. kojom se nadopunjuju neke ustanove
naredbe od 25. ožujka 1891 377


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo . . 377—378
Promet i trgovina . . . .´ 378—380
Različite viesti: Ugarska pariška izložba u Budimpešti.


— 0 našoj kr šumarskoj akademiji. — Naučno
putovanje slušača šumarske akademije ščavničke.
— Nova organizacija šumarske službe u Wurttemberžkoj.
— Proračun investicionalne zaklade. —
Boj proti kunićima. — Za oluja stradaju i ugibaju
ribe. — Šumarsko naučno putovanje slušača kr. šumarske
akademije zagrebačke 381—383
Natječaji i oglasi 384