DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 58     <-- 58 -->        PDF

384


Natječaj.


Na temelju visoke kr. zemaljsko vladne naredbe od 2. lipnja 1901.
broj 37.675 razpisuje se ovime natječaj za popunjenje izpražnjenog kod
ove imovne obćine.


a) nadšumara procjenitelja u IX. nadnevnom razredu godišnjom
plaćom od 2.200 kr., paušalom za uzdržavanje službenih konja od 1200 kr.,
paušalnom odštetom za deputatno zemljište od 300 kr., 32 prost, metra
gorivih drva stavljenih u dvor, stanom u naravi i pravom na zaračunanje
stegnutih dnevnica prema postojećih propisih, eventualno;


b) mjesto kotarskog šumara u X. nadnevnom razredu godišnjom
plaćom od 1600 kr., paušalom za uzdržavanje službenog konja od 700
kr., paušalnom odštetom za deputatna zemljišta od 300 kr., paušalom za
dobavu pisarnićkih potrebština, zatim za čišćenje i razsvjetu šumarske
pisarne od 100 kr., 24 prost, metra gorivih drva stavljenih u dvor, stanom
u naravi i pravom na /laraćunavanje stegnutih dnevnica prema
postojećim propisima;


Molbe obložene sa: 1) krstnim listom, 2) svjedoćbom o svršenih
naucih, 3) svjedoćbom o položenom višjem državnom izpitu za samostalno
vodjenje šumskoga gospodarstva, 4) svjedoćbom odnosno izpravami
o događanjem službovanju, .5) liećnićkom svjedoćbom o podpunom
zdravlju i Jizićnoj sposobnosti, 6) svjedoćbom nadležne oblasti o moralnom
i političkom ponašanju, imadu se do 15. kolovoza 1901. putem
predpostavljene oblasti ili ureda upraviti na podpisani ured.


Prednost za mjesta pod a) imadu molitelji, koji su u istom ili sličnom
svojstvu jur služili.


^umsko-gospodarstveni ured iiuoviie obćine križevačke.


u Belo var u, 3. srpnja 1901.


Oglas.


šumarsko odeljenje kr. srp. Ministarstva narodne privrede u
Beogradu, prodavače iz svojih državnih šuma zv. y,Suva Dobra," koje
se nalaze u okrugu Požarevaćkom za 10 kilometara udaljene od obalo
Dunavske, ofertalnom licitacijom 200.000 m´ drva za gorivo. Licitacija
će se držati 20 juna (po starom) o. g.


Bliža upustva mogu se dobiti u šumarskom odeljenju Ministarstva
narodne privrede u Beogradu.


Uređjuje Ivan Partaš,prof. šum akademije n Zagrebu Tiskara <"!. AIbrecht (J. \Vittasefc).