DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 57     <-- 57 -->        PDF

~ 383 —


šumarskog osoblja. Dokinut će se stoga svikoliki šumski uredi, kojih se
je djelokrug tečajem vremena sve više smanjivao, kako je djelokrug šumarija
rasao.


Boj proti kunićima nastavlja se u Njemačkoj sve žešče, jer su
štete od njih po gospodarstvo i šumarstvo već vrlo osjetljivima postale.
Bioložki odjel za gospodarstvo i šumarstvo na carskom zdravstvenom
uredu u Berlinu izdao je sada naputak, koji se kod Parej´a ili Springera
u Berlinu za 5 pfeniga dobiti može, u kojem se preporučuje uporaba
sumpornog ugljika za tamanjenje tih štetočinaca. Preporučuje se
uzeti krpe od vreća od kojih 30 cm. u četvorini, koje valja umočiti u
sumporni ugljik i na štapu uturati što dublje u jamu, gdje su kunići, a
po tom valja jamu zatrpati. Uslied težkog plina koji se razvije uginnt
će kunići u jami sjegurno. Kao najbolje doba godine preporuča se zima,
kad je lahko ustanoviti moći, a kojoj jami ima kunića. Spomenut nam
je, du je još prije toga naputka sumpornim ugljikom poznati naš
lovni stručnjak g. Wittmann tamanio kuniće u lovištih presvietl
gosp. grofa Bombellesa našeg dičnog đružtvenog predsjednika u varaždinskom
kraju, a s vrlo dobrim uspjehom.


Za oluja stradaju i ugibaju ribe često, kako se je dosele na
raznim mjestima opažati moglo. 0 tom piše Knauthe u časopisu „Natur"
i moli da mu se i sa drugih strana rezultati na to se odnosećih opažanja
pripošalju. Za nevremena opaža se naime, da ribe težko dišu, da se
guše i da mnoge poginu- Misli se da će tomu biti uzrok, da za oluje
nestaje u vodi kisika. Sad se o tom vode točna opažanja, a prave i
pokusi u laboratorijima. Ima nekih opažanja iz kojih proizlazi, da isto
tako ribe u velike stradaju i od sjevernog svjetla, jer se desio slučaj,
da su u jednom slučaju u Rusiji uginule u nekom ribnjaku sve ribe one
noći kad se je opazilo i sjeverno svjetlo.


Šumarsko naučno putovanje slušača kr. šumarske akademije
zagrebačke obavljeno je u drugoj polovici prošloga mjeseca. Izletnici
krenuše na put 20. pr. mjeseca i to svi redoviti i vanredni slušači II. i


II. tečaja, na broju njih 27, a predvodili su ih profesori Dr. A. Heinz
F. Kesterčanek, A. Korlević i I. Partaš. Ponajprije uputiše se izletnici u
šume područja slav. imovne obćine brodske, iza toga u šume vlastelinstva
vukovarskoga presvietl. gosp. grofa Elza i u šume vlastelinstva iločkoga
prejasnoga kneza Odescalchia, svagdje najljepše i najsrdarčnije dočekani,
te se vratiše 27. preko Rume natrag u Zagreb. — 0 ovoj ćemo ekskurziji
još potanje u našem listu izviestiti.