DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 382 -
Iza toga pohodili su izletnici još naraTOslovai muzej u gornjem
gradu i to zooložki odio. Poslie podne izvezoše se izletnici u naš liepi
Maksimir, a večeraše zajedno na Josipovcu u družtvu više gg. činovnika
kr. šumarskog ravnateljstva, gdje ih posjetiše i neki profesori naše
akademije, pa ih pozvaše da još sutra u jutro prije odlazka posjete naš
botanički vrt. Žalibože nije to više zbog kratkoće vremena bilo moguće,
stoga se snjima sliedećeg dana na kolodvoru srdačno oprostiše zaželiv
im sretno i ugodno putovanje po kršnim al liepim predjelima naše
gornje Krajine i Primorja, kud ih je dalnji put polag uglavljenog putnog
programa vodio.


Na daljnjem putu pratio cienjene sustručare izletnike vel. g. kr.
šum. ravnatelj I. Havas, a odputovao je s njimi i vel. g. kr. odsječni
savjetnik F. Zikmundowsky, koji je pošao da kontrolira radnje oko uredjenja
bujica u Primorju, pa da im te radnje i na licu mjesta protumači,
jer su se izletnici nakon nekoliko dana iz gor. Krajine imali navratiti
u senjski kraj da razgledaju radnje oko uredjenja bujica i pošum-
Ijenja krasa, odkuda su se preko llieke i Gorskog kotara kući vratili.
Svakako je to bila jedna od vrlo liepih, velikih i zanimivih šumarskih
ekskurzija.


Proračun investicionahie zaklade. Kako ova naša zaklada crpi
svoje đohodke iz šuma ne će bit nezgodno da i našim cienjenim čitateljima
proračun iste priobćimo. Njegovo cesarsko i kraljevsko ap. Veličanstvo
blagoizvoljelo je previšnjim riešenjem od 31. svibnja 1901. zapisnike
o razpravama mjeseca travnja 1901. sastavšeg se investicionalnog
povjerenstva za godine 1881. sa Hrvatskom i Slavonijom sjedinjenu
vojnu krajinu, do previšnjeg znanja uzeti, te XXX izvanredni proračun
0 dohodcih iz prodaje drva u investicionalne svrhe i ob upotrebljenju
istih u g. 1901. u sjedinjenoj sa Hrvatskom i Slavonijom vojnoj krajini
premilostivo odobriti kako sliedi: A. Dohodak: I. od šumskih dohodaka
2,503,000 K, 2. od ubranih pristojba komorske splavnice na utoku
Bosuta u Savu 5000 K, 3. kamate 230.000 K, ukupno 2,738.000 K, a
priračunav svotu prenosa od god. 1900. 8,656.364 K, u svemu sa
11,394.364 K. B. Upotrebljenje: 1. obći troškovi uprave 151.720 K,
2 željeznice 266.000 K, 3. ine investicije 1,896.360 K, u svem
2,314,080 K.


Nova organizacija šumarske službe u Wurttein1)eržkoj stupiti
će u život sa 1. travnjom 1902. Već od 35 godina natrag nastoji se
djelokrug lokalne šumske uprave, dakle upravitelja šumskih kotara proširiti,
naime obavlja se prelaz od šumarničkoga na nadšumarski sustav.
Novom organizacijom provest će se u šumskoj upravi čisti nadšumarski
sustav, što podpunoma odgovara akademičkoj naobrazbi sveg upravnog