DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 381 —


Različite viesti-


Ugarska pariška izložba u Budimpešti. Javili smo svojedobno
da će se gospodarsko-šumarski izložci ugarske izložbe iz Pariza preuesti
u cjelosti u Budimpešti i izložiti neko vrieme u paviljonu u gradskoj
šumici, da mogu tu izložbu viditi i oni, kojim nije bilo moguće viditi
tu izložbu u Parizu. To je doista i učinjeno. Pa kako nismo bili tako
sretni, da ta za nas zanimiva izložbu vidimo u Parizu, pregledasmo ju u
Budimpešti, pa možemo reći, da je doista velika i zanimiva; naročito u
gospodarskom odjelu ima vrlo liepih stvari. Nu i u šumarskom odjelu


— koji je doduše mnogo manji — ima vrlo liepih stvari, pa nam se
naročito svidjaju liepi modeli odnoseći se na tocilanje drva, novi geodetski
strojevi šum. savjetnika Czibia i velika množina krasno izradjenih
nacrta raznih ugarskih šuma.
0 našoj kr. šumarskoj akademiji bilo je prošloga mjeseca u
našem domaćem glasilu „Obzoru" razpravljano u oduljem članku izašlom
u tri broja spomenutog časopisa. Uz mnogo zdravo zrnje ima tu i mnogo
pljeve, da — baš ponešto i kukolja, nu mi ćemo se na taj članak ipak
potanko osvrnuti čim nam to prostor lista dopuštao bude, prem ne
držimo oportunim ni način kojim je članak pisan, ni vrieme kad je
izašao, kao ni glasilo u kojem je izašao; zadnje zbog toga, što bi ovakovi
članci spadali u stručno a ne političko glasilo.


JVaueno putovanje slušača šumarske akademije ščavuiekc.
Kako smo bili već u zadnjem broja našega lista priobćili, poduzeli su
slušači III. tečaja kr. ug. šumarske akademije u Sćavnici ove godine
naučno putovanje u naše šume po Slavoniji i Hrvatskoj. Prošav neke
slavonske šume ustaviše se izletnici u svojem daljnjem putu u gornju
Krajinu i Primorje u Zagrebu, da se malo odmore. Dne 11. pr. mj. bili
su izletnici — njih 15 na broju — predvodjeni stručnim profesorima
gg. šum. nadsavjetnici L. Feketeom i E. Vadasom te kr. šum. savjetnikom


B. Czibiom u Zagrebu, te su tom prilikom posjetili i naš „Šumarski
dom", u njem nalazeće se prostorije hrv. slav. šumarskog družtva i
šumarski muzej, gdje su ih dočekali I. družtveni podpredsjednik
velem. gosp. kr. odsječni savjetnik F. Zikmundovskj sa društvenim
tajnikom kr. šum. nadzornikom A. Borošićem i odbornikom i urednikom
družtv. organa prof. I. Partašom. Izletnike doveo je i pratio II. družtv,
podpresjednik vel. gosp. kr. šumarski ravnatelj J. Havas. U prostorije
kr. šumarske akademije, koje su u „Šumarskom domu" nalaze, uveo je
izletnike prof. Partaš, a dočekaše ih i pozdraviše baš prisutni profesori
naše akademije — jer ekskurzenti svoj pohod službeno ne najaviše već
dodjoše više incognito —- te su razgledali odnosne kabinete.