DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 379 —


drvotržaca već donekle i satnih šumovlastnika. Na tu smo okolnost bili
svojedobno i mi u naših izvještajih upozorivali, a upozorivali su na to i
razni drvotržci. Ove godine bit će, kako srao ubavješteni, u tom pogledu
bolje, jer će se ove saisone prodajami ranije početi i tim udovoljiti
opravdanim željama naše šumske trgovine. Nu i samim našim šumskim
radnicima bit će tim mnogo pomoženo kad će već mnogo prije naći zarade
u šumama, dočim su do sele često još do Božića plandovali, jer
kako nije trgovac prije došao do šume, ne mogaše ni oni doći do posla.
Dapače bit će to i na korist našim seljacima, koji se izvozom u šumama
izradjene robe bave. Kako je kod nas u jeseni i još u početku zime obično
liepo vrieme, moći će se i izvoz šumske robe bar djelomično uz bolje


prilike obaviti, docira je izvoz po hrdjavom vremenu a već i inače po
lošim šumskim putevima pravi zator 2a vozno blago našeg seljaka, a baš
je taj izvoz za seljaka od velike važnosti, jer ran pruža gotovo jedinu
priliku da do gotovog novca dodje.


Ako će i biti ranijim razpisora dražba u našim hrasticima ugođjeno
našim drvotržcima, ipak ima jedna okolnost koje se naši drvotržci u
velike plaše, a to je glasina, da će u slavonskim hrasticima opet do velike
prodaje doći. U tom pogledu donaša domaći trgovački list „Agramer
Llojd" podulji članak u kojem se veli, da je unatoč svem protivnom
uvjeravanju za takovu veleprodaju već sve spremno, pa da još jedino
manjka podpis Preuzv. gosp. ministra za poljodjelstvo I. pl. Darany- a,
da do te prodaje dodje. Pošto se svakom ovakovom veleprodajom naši
drvotržci u velike u svojim interesima oštećenim ćute, nije čudo, da su
te glasine u krugovima drvotržaca proizvele stravu i da su se oni u
svojim glasilima uprli, da ponovno dokažu, da bi takova veleprodaja bila
ne samo njima na veliku štetu, već i na uštrb samoga šumskoga erara.
Po jednoj inspiriranoj notici „Pester Llojđa", na koju se prije spomenuti
naš trgovački list „Agramer Lloyd" obazire, bila bi eventualna
svrha ove veleprodaje u manjem stilu samo ta, da se osjegura eksistencija
radnika velike pilane podignute u slavonskim erarskim hrasticima,
a da se ne bi protegnula na vrieme od deset već samo od dvie
godine. —


Sto se same prodaje razne šumske robe tiče, može se reći, da je ta


— izim prodaje francuzke dužice — nešto zapinjati počela. Već u drugoj polovici
prošle godine počeo se je obćenito po čitavoj Evropi opažati neki
nazadak u trgovini s drvom. Ciene drva, koje su sve do tog vremena
rasle i tečajem zadnjih godina u obće znatno porasle, počele su stagnirati
i padati. To stanje još sveudilj traje, za to i nema više one jagme za
šumami kao prije. Dražbe u šumama ne pokazuju više one povoljne rezultate
kao zadnjih godina, a sa strane drvotržaca neprestano se čuju
*