DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 378 —


Renss, zur lUastration der Folgenachtheile đer Schalbeschadigung
durch Hochwild im Fichtenbestande. Izašlo u Beču kod Fricka. Ciena
2 K. 40 fil.


Eheberg, die Jagd in forstwirtliscliaftlicher Beziehung. Ciena
1 K. 20 fil.
Ahlers, die Jagd. 0?o je djelo ukrašeno sa 39 slika, a izašlo je u
Lipskom kod Grethleina i dr. Ciena 7 K.


Laszowski, hrvatske povjesfcne gradjevine. Prem ovo djelo pod
gornji nalov ne spada, ipak oglašujemo, da je od tog zanitnivog djela
izašla već V. svezka i to stog razloga, šio je to djelo takove vrsti, da
će zanimati svakog prijatelja naše domaće starine, pa tako i naše domaće
šumarske stručnjake. U ovom se djelu, koje donekle slici glasovitom
starom djelu ,Die Elire des Herzogthums Krain" od VValvasora,
opisuje historija naših starih gradina, a donese i slike istih. Kako naši
šumarski stručnjaci u svojih prostranih kotarih i po više ovakovih starih
gradina imaju, zanimat će ih sjegurno i točna historija istih, a sve to
mogu u ovom djelu naći. Držimo stoga, da to djelo ne hi smjelo manjkati
ni u knjižnicah pojedinih gospodarskih ureda naših imov. obćina,
naročito i u knjižnicah upravljajućih ureda naših erarskih šuma. Sve to
tim više, što se, upoznav historiju pojedinih povjestnih gradjevina, dobivaju
podatci i za historiju šuma pojedinih krajeva, jer je svojedobno
svakoj takovoj gradjevini spadao i dosta velik zemljištni posjed, a od
tog svagda je bio dobar dio šuma. — U netom izašloj V. svesci opisan
je: Pedalj-Grad sa 2 slike, Bosiljevo sa 5 slika, Kremen-Grad sa 3 slike
i Gvozdansko sa 2 slike. Ovo djelo izlazi na svezke, a po 10 svezaka čini
jednu knjigu; takovih knjiga bit će kojih 3—5. Predplata za jednu knjigu
(10 svezaka) iznosi 15 K. a šalje se tiskari Antuna Scholza u Zagrebu,
Gajeva ulica br. 7. gdje djelo izlazi.


Mittlieilungen des krainisch-kustenlandischen Forstvereines XIX.
svezka. TJredjuje I. podpredsjednik ovoga družtva A. Rossipal c. k. šumarski
nadsavjetnik u ministarstva za poljodjelstvo.


Promet i trgovina.


Na drvarskom tržištu vlada više manje mir, jer su sad već većinom
i prodaje u brdskim šumama dovršene ili bar razpisane, dočim
se na procjenami u hrasticima radi a prodaje u istim počimlju tekar
u jeseni.


Prodaje u hrasticima trajale su kod nas obično sve do u kasnu
zimu, naročito ponovne dražbe obavljane su kasno, a na štetu ne samo