DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 377 -
Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od


31. lipnja 1901. br. 52691). kojom se nadopunjuju neke ustanove naredbe
od 25. ožujka 1891 glede selitbenih troškova za šumarske činovnike
krajiških imovnih obćina.
Naknadno k ovdašnjoj naredbi od 25. ožujka 1891. broj 36B76.
ex 1889. (Uredovna sbirka naredaba uprave unutarnje II. str. 447.),
kojom su opređieljene selitbene pristojbe za šumarske činovnike krajiških
imovnih obeinah prigodom njihovoga premještenja iz jedne postaje u
drugu postaju u obsegu imovne obćine, nalazi kr, zemaljska vlada, odjel
za unutarnje poslove odrediti sljedeće:


I. Činovnici krajiških imovnih obćinah, koji nisu oženjeni, kao i
činovnici udovci bez djece imaju prigodom njihovoga premještenja iz
službenih obzirah, ako nisu pri tom in utili ili honorifice što dobili,
pravo na odštetu za pokućtvo samo u onom slučaju, ako se izkaža
potvrdom predpostavljenog gospodarstvenoga ureda, da su imali vlastiti
m pokućtvo m podpuno uredjeni stan (razumjevajuć tu barem
jednu podpuno uredjenu sobu), i da su ovo pokućtvo faktično i preselili.
Ova potvrda, kao i račun vrhu faktično plaćene pristojbe za preseljeno
pokućtvo imati će se svagda priložiti odnosnom putnom dnevniku.


II. bumarskim vježbenicima krajiških imovnih obćinah pripadaju
selitbene pristojbe prema propisima za ostale šumarske činovnike krajiških
imovnih obćinah.
III. Napred spomenuta naredba od 25. ožujka 1891. broj 36.676
ex. 1899. ostaje i nadalje u krieposti, u koliko ne stoji u protuslovju
s ovom naredbom, dočim se ovdašnja naredba od 30. studenoga 1898.
br. 19713, kojom je odredjeno, da šumarskim vježbenicima prigodom
preselenja ne pripada odšteta za pokućtvo, u cielosti izvan krieposti stavlja.
IV. Ova naredba stupa u kriepost 1. srpnja 1901.
Šumarsl

Novo je izašlo:
Sllvius, Gedanken iiber die preussische Staatsforstverwaltung. Ciena
2 K. 40 fil.
28