DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 37i´. —


grabe. Time bi dotična imovna obdina i taj dug ubrala, koji
bi često gotovo dubiozan postao, i i^ojfga možda inače dobila nebi.


Što se nadalje samih katastralnih nacrta tiče, to mogu,
pošto već dugo godina osobno reambuliram, očito tvrditi, da
se kod sastavka pojedinih listova (Tischblatt), koji površinu
od 500 kat. rali reprezentira kod t. z. nastavljanja, na zanimive
pogrieške naiđje, koje kadkada izmedju 2" do 6"^ variraju. Kod
ovakovih je slučajeva onda diferencija l´Vo n. pr. kod duljine
od 100 i više hvati, jedan hvat, više nego sjegurna t. j . ta
duljina biti će za jedan hvat kraća ili dulja.


Da se kod strmih položaja te već kod elevacije od počam
25° na reduciranje odnosno svedenje na horizontalnu projectiju
obazrieti mora, razumjeva se samo od sebe.


Sa reambulacijom medja stoji u užjoj svezi i opis medja,
te ako se takav točno sastavi neće nam ni to velike neprilike
kašnje prouzročiti, ako se n. pr. povodnji izvrženom kraju izkopana
graba vremenom zamulji, glavno je da nam medjašni
stupovi na mjestu ostanu. Opis medja izmed hunke broj X i Y
u ruke, i za V2 sata eto ti opet gotove grabe i stalne stare medje.


Kuda i kamo ljepši bienium za naskoro absolvirane domaće
šumarske akademičare nego gore navedeno!


Ako recimo svaka imovna obćina samo 3 takovih šumarskomjerničkih
pristava iliti »Forstgeometera« postavi, eto ti za
5 godina dana još prije izminuća »tridesete« , sve uredjeno
i spašeno imovinam na korist, dotičnim početnikom na pouku
i probit znanja, a upraviteljem šumskih kotara pasti če težki
kamen sa srdca.


Sve je to liepo i krasno, a dao Bog da se i oživotvori,
a kako? Nikako drugačije nego jedino impulsom visoke kr.
zemaljske vlade strogom naredbom, koja provedbu reambulacije
medja kod svih imov. obćina terminirano odredjuje.