DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 331 —


za obde dobro može izdati zakonske propise za sve šume, na


lazede se u državnom području te da može po redarstvenim
osobama bditi nad tim, da se ovi propisi izvršavaju«.


U provedbenoj naredbi što ju je izdalo šumsko ravnateljstvo
k ovomu zakonu od 24. veljače 1880. br. 1380., kojom
se odredjuje popis svili šuma u zemlji (sastavak šumskog katastra),
navadja se iz vladinog obrazloženja osnove zakona
medju inim u tom pogledu sliedeće:


»Premda šumarska znanost još nije dovoljno utvrdila pojam
šume, to će ipak vladati suglasje u tome, da se šumom
imaju smatrati one površine, kojima je svrha i opredieljenje,
da se na njima goji i proizvadja drvo


Pri tom imati će se dobivanje nuzužitaka, koji nastaju
kod proizvodnje drva, — bilo od šumskog drvlja, kao n. pr.
kora, lišće, iglice, sjeme i plod, smola; bilo od tla, kao trava,
šumski korov, lišaji — smatrati kao pridatak, koji se sam po
sebi razumije, i kao sastavni dio gojenja šume.


Iz potonjega sliedi, da bi se i takovo gojenje drvlja, gdje
bi vlastnik dotičnog zemljišta išao za tim, da poglavito proizvadja
nuzužitke, ipak moralo smatrati kao šuma.


Rieči: »opredieljene za proizvodnju drva« kažu, da gospodarenje
na dotičnom zemljištu mora imati u svojoj bitnosti tu
glavnu svrhu, da se njem drvo goji. Sve pako površine, gdje
drvlje raste ili se goji samo slučajno ili nuzgredice ili iz drugih
razina, nego li je proizvodnja drva, ne imaju se smatrati
kao šuma.


S toga razloga izključeni su od zakonskog pojma šume:
ne samo perivoji i vrtovi, nasadjeni divljim drvljem, kao i
pojedina stabla šumskog drveća, nalazeća se izvan šume; već
i nasadi na obalah, kao i oranice, livade, travnici, pašnici.
(Holzacker, llolz^iesen, Mahder, Egarten, Weiden), koji su
obrasli sa pojedinim stablima šumskog drveća ili grmlja.


Pri tom se mora držati na umu, da bitnost pojma šume
ne sastoji u tome, da li je baš sada površina drvljem obrasla
ili ne, već da leži u o p r e d i e 1 j e n j u tla za uzgoj drva.