DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 374 —


bilo je to u ono doba. dok je još jedan lugar 2000 rali šume
i više sastojede se iz 20 šum. compleksa ili predjela, čuvati


morao!


Pri tom poslu neuki misleći da medja od hunke na hunku ravno,


— kako g;raničari vele na »schuss« ide, — akoprem se je po
nacrtu medja više puta lomila i to sad u oštrijem sad u tupijem
kutu, a kada je potonji bio pupčasti kut tada je po gotovo
bilo na usurpaciju računati.
Nekoji neuki, a drugi opet prefrigani, osvojili su si tim
načinom šumsko tlo sad u većoj sad u manjoj površini, akoprem
obično takove usurpacije u ovom kraju 3 kat rali u
jednom pronašašću, — ne pretiću.


Još većma su se takove usurpacije umnožile dok je i onih
glavnih medjašnih stupova pojedince nestajalo a sama se humka
izravnala.


Tko od veleštovane gg. upraviteljah. šumarija bilo to sada
kod Visokog šumskog erara ili imovnih obćina — o zemljištnim
zajednicam ne ću spomenuti, — gdje reambulacije medja ponovno
provedena nije, nema u godini, barem 10 slučajeva o


t. z. prepornoj medji! ? Mislim da će malo koji biti, da se time
pohvaliti može, a većina uzdahnuti će uzklikom: u mojem
šumsjiom kotaru bi valjana reambulacija
medja od preke potrebe bila
U kakovom se stanju medje šuma i pašnjaka zemlj. zajednicah
naročito u Vojnoj Krajini nalaze, ne ću da to dalje
colportiram, nego mogu mirne duše reći, da bi se svakom izmjerom
na 15 do 20"/o usurpacijah za stalno naišlo. Naposeb
neka bude rečeno, da će buduća reambulacija naročito kod tih
zemlj. zajednicah sa ogromnim potežkoćama spojena biti.


Kod nekojih se imovnih obćina te medje postepeno tako
reambuliraju, da se po 10 sječina od jednog stanovitog šum.
predjela na jedanput omedjašivaju, dočim ostali otvoreni dio
istog šumskog predjela i nadalje po starom načinu omedjašen


t. j . za pravo — neomedjašen ostane.
Bilo bi daklem od prieke potrebe te u samom interesu
šumovlastnika da se svagdje kod nas, kod ovećeg šumskog go