DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 47     <-- 47 -->        PDF

šumskog posjeda imati će se dotični šumoposjednik, — bio to
sada visoki šumski erar ili imovna obćina ili tko drugi, —
kroz decenija boriti za obstanak, — t. j . imati će manje ili
više sa sudom posla u pogledu »usurpacija«.


To su obično i redovito podloge dugotrajnim, ali inače
odvjetnikom veoma obljubljenim parnicam, jer svakomu je poz
nato, da je process o smetanju posjeda, a po gotovo takav o
»priznanju prava vlastničtva — dobra »muzikrava« !


Sve šume u Vojnoj Krajini, a naročito one, koje su nakon
razvrgnuća Krajine imovnim obćiuam pripale, bijahu negda,
naime do g. 1872. katastralnoni izmjerom mapirane, te nam
u ono doba sastavljeni katastralni nacrti još i dan danas kao
podloga kod svakog pitanja šumske površine toli izmjere služe.


To svojedobno omedjašivanje šumskih »reviera « preduzeto
bje mjeračkim obično Kraftovim stolom tako, da su se


n. pr. okolo jednog šumskog compleksa, samo pojedine točke
fixirale i to skoro vazda na oveće daljine od 20 do 100 i više
hvatih.
Fixiranje ovih glavnih točaka usljedilo je postavlanjem
medjaŠnih hrastovih stupova — a tko od naše zelene struke,
još nije takove orijaške i masivne stupove u praksi uočio na
kojima se do 20 cm. visoki, užgani brojevi nalaze?!


Dotični »geometar« fiksirao je u. pr. toč. A i B akoprem
medja od toč. A na B directe, t. j . ravno neide, već se
takova višekratno lomi, — to ne bijahu te točke loma fiksirane
odnosno kutevi loma sa odnosnom distancijom bijahu


— doduše — načinom temeljnice mjerene i nacrtane, ali nijedan
takav podredjeni kut loma, u naravi fiksiran bio nije —
dočim se je opis medja samo u glavnom a ne u detailu
vodio.
Posliedice gore napomenutog bile su naime te, da su kroz
decenija prvi medjašni susjedi sa šumom, — pošto takova
svagdje valjano, odnosno nikako ograbana bila nije, — krčenjem
živice, preoravanjem naravne medje i t. d. sve to više
šumu potiskivali, respektive šumsko tlo usurpirali. Karočito