DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 370 —


Kada se nad prerije spusti noć, pada temperatura veoma
naglo, u zimi na — 25" C, dapače i na — 40" C. No ta
zima ne spriečava ipak uzrast drveča, koje raste na dalekom
sjeveru prerije do polarnoga kolobara, ako im i jesu krajevi
ponajveć zarasli travama medju kojima je značajna Buchlo e
dactjloides, Munroa squarrosa, Vaseja comata i
i druge.


Prerije, koje se steru zapadno od Rocky Mountainsa više
su suhe, a stepama nalični nastavci dobivaju jedva često
do 40 mm. kiše, a preko cieloga ljeta 100 mm., dočim spade
relativna vlaga na 50, dapače 40"o-


Prerije se uzdižu od iztoka prama zapadu visinama od
400, 600, 900 m., prislanjajući se na planine Rocky Mountainse,
dieleći floru atlantsku od pacifičke jasnije, nego da se
je medju nje uvalilo more. Jedva, što si stupio pred ogranke
spomenute planine, počima uz rieke šuma, u razpuklinama rastu
bokori, kržljavi borovi, koji bivaju sve te veći, a u gudurama
zagledaš već floru crnogorice. Prodireš li dalje, zagleda oko na
sjevernim obroncima šumu, dočim južne zapremaju prerije. Što
dalje prodireš u planinu, to je šuma gustija, dok predje s južne
strane opet u ogromne prerije.


Južne prerije od sjevernih su različne, pokrivene travom,
nu pojedine hrpe drveća ipak su se sačuvale. Ima i pojedince
stojećih stabala, koja rek bi odavaju, da nekoć ne bijahu
osamljena Ova je prerija stvorena valjda požarom, dakle umjetnim
načinom. Kako joj je vlaga još i danas velika, odava jedna
vrsta maha, koja pokriva i osamljena stabla.


Brežuljasti krajevi ove prerije imadu posve drugu vegetaciju,
koja pripada meksikanskoj flori. Grmovi su onizki, trnoviti,
pripadajući ponajveć komušarkama (Leguminosae) koje se
prama jugu i zapadu razviju u stabalca. Tlo pokrivaju mali
kaktusi, krasne juke šire se u okolini, a nekoje nježne vrste
podavaju kraju osobiti značaj. Ima krajeva močvai´nih u kojima
se još uzdižu ugledne hrpe taxodia.


Sjeverne prerije bijahu nekoć glasovite ogromnim stadima
amerikanskih bivola na koje su putnici mogli pucati iz vla