DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 366 —


ništa uz plotove i živice On je otrovan s toga i ljudima pogibeljan.


Rh. typhina u nas poznat kao »Essigbaum« bojadiše
se u jesen grimizno, kao i kod nas udomaćeni Ampelopsis
quinquefolia , koji u Americi povija trupce, panjeve i stabla.
Kad mu lišće pocrveni, izgledaju debla kao usijani stupovi.
Osim toga ima u šumama raznih kurika (E v o n y m u s), božikovina
{llex), pasjakovina (Rhamnus.)


Mršavo i kremenasto tlo zaokupili su razni borovi , od
kojih su najznačajniji Pinus rigida, mitis i inops.


P. rigid a (Pechkiefer) raste prilično brzo; mlado stabalce
označuju tri na 9 cm. duge igle. U 50 godina poraste ovaj
bor na 15 m. visoko i bude na 25 cm. debeo. Drvo mu je
od slabe ciene, ali vriedi za gorivo i ugljen. Tlo takove borove
šume pokrivaju razne borovke, Smilax, Quercus nigra i ilicifolia,
od papradi naša preprud ili stelja (Pteridium aquilinum.)
U šumama, koje nisu daleko od mora, a u ljeti u njima
vlažan, sparan i nesnosan zrak, poraste ovaj bor u 30 godina
7´5 m. visoko mjereći u premjeru 12´5 cm.


P. inop s (Jersejkiefer) ima u toku dvie 5 cm. duge
iglice, a sjeme mu čini prelaz k sjemenu smreke. Zrele češerike
su u ovoga bora crveno-modre, a prve jasno-žute. Na suhim
visovima, gdje listnata šuma sve to više propada, ovaj se bor
sve to više širi.
Zanimivi bor P. p u n g e n s odlikuje se češerikama, koje
budu 8—10 cm. duge, a sjede kadkada na jednoj mladici po
dvie. Stablo je krošnato, grane rašljaste i pune bodkasta ploda.


Na vlažnom tlu porasla je vrsta čempresa Chamaecjparis
sphaeroide a (Kugelcvpresse) sa jasenima, jalšama i virginskom
borovicom, a gdje je tlo jako vlažno, tamo je ova cipresa
samovlastnica, davajući lahko drvo, koje rabi za šindre, privrate,
vodeno posudje. D 60 godina ima ovo stablo u premjeru preko
13 cm., za 100 godina 42 cm.


U nas je poznata i virgiuska borovica (Juniperus
virginiana ; Virginischer Wachholder), jer nam je njezino drvo