DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 330 I.
Njemačko carstvo.
Biti će dovoljno, da od njemačkih šumskih zakona spomenemo
samo dva, na ime wurttemberžki i badenski.


A) Zakon o šumskom redarstvu za kraljevinu
"VViirttem beržku* od 8. rujna 1879. definira pojam šume
ovako:


»Članak 1. Šuma (šumsko tlo) u smislu ovoga zakona jesu
sva zemljišta, koja su trajno namienjena proizvodnji drva, kao
i nuzužitakah, spojenih sa uzgojem drva, te su po šumskoredarstvenim
oblastima stavljena pod vrhovni šumski nadzor
države (šumsko redarstvo)«**.


Izdavaoci sbirke zakona primjećuju k tome članku sliedeće :


»Obće je priznato, da je vrlo težko ustanoviti pojam »šume«,
pak je s toga i većina država u Njemačkoj izbjegla, da rieši
tu zadaću. Predležeći pako zakon ne će da oznaci pojam šume
u abstraktno teoretičkom smislu, on ne će da kaže, što se ima
razumjevati pod »šumom« u smislu šumarske nauke, već on
samo odredjuje, što se ima smatrati šumom po \viirttemberškom
zakonarstvu.


Pojam »šume« ovisi u smislu ovoga zakona o tome:


1. da je njeko zemljište trajno opredieljeno za proizvodnju
drva, kao i uzgojem drva spojenih nuzužitakah; i
2. da je isto zemljište po šumsko-redarstvenim oblastima
stavljeno pod vrhovni šumski nadzor države.
Niti točka 1., a niti točka 2., ne mogu svaka za sebe
odlučiti, što se ima šumom smatrati.
Pod vrhovnim šumskim nadzorom (Forsthoheit, Forstpolizeigewalt,
ForstzAvang, Forstbann) razumjevamo pravo države,
da obzirom na važnost i dielomičnu neobhodnu potrebu šuma


* Das wurttembergische
Forstpolizeigesetz von 8. October 1879.
Hanđausgabe mit Anmerkungen von Staatsanwalt Elben und Revierforster
L. Jager (Stuttgart, Druck u. Verlag von AV. Koblhammer 1882.).
** »Artikel 1. Wald (Waldgrund, Forstgrund) im Sinne gegenwartigen Gesetzes
sind alle Grundstiioke, welche als zur Gewinnung -von Holz, sowie der mit der Holzzucbt
verbundenen Nebennutziingen auf die Dauer bestimmt, von den Forstpolizeibehorden
unter die Forshoheit des Staates (Forstpolizei) gestellt sind«.