DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 363 —


Od jasena ima takodjer više vrsta od kojih bude Fra-
X i 11 u s a m e r i c a 11 a 30—40 m. visok i u novije doba presadjen
u ISTjemačku. F. sambucifoli a (Korbesche) rabi


za obruče, košare i drugu pletenu sitnariju. Manja je ciena
vrstima F. vii´idis (Griine Asche), pubescens (Rothesche), F.
quadrangulata (Blau-Esche) i F. platycarpa (Wasser-Esche).


Breze su takodjer vrste dalekoga sjevera, rastu u hladnijim
krajevima listnate šume, nekoje sežu i u toplije krajeve, nekoje
i u pojas jela, a ima i takovih, koje stvaraju granicu drveća
prama stožeru. Betul a leut a (Hainbirke) nalikuje listom
grabru, B. 1 u t e a listu briesta. Prva bude na 25 m. visoka,
daje izvrstiio gorivo, dočim se od druge, jer je uljevita pile
dobre daske. B. uigr a ima u početku crveno-crnu koru,
koja bude posije crveno-siva, a raste rado sa platanom i Catalpom.
Najdalje seže prama sjeveru (52°) B. papyrifera .
Od njezine biele kore prave škatulje, pletu košare, pokrivaju
krovove ili šivaju od nje sa korjenom biele smreke čamce.


B. populifolia bude visoka do 9 m. i neki ju smatraju
za odliku naše breze (B. verrucosa).
Medju briestovima zapada prvo mjesto Ulmus american
a (Amerikanische Ulme. weisse Ulme), koja bude u
Conectuitu do 35 m. visoka, mjereći u premjeru 1 m. Kako
Bu briestovi ljubimci naroda, poštedila ih je nezasitna američka
sjekira i zato ima od njih divotnih gajeva kakav je n. pr.
onaj kod New-Havena (Cityof Elms). Poznatije su vrste U.
fulva (Rothuime), U. racemosa (Felsenulme) U. alata (Fliigelulme)
i U. crassifolia (Dickblattrige Ulme). Stabla iz porodice
Komušarka ili Leguminosa riedka su u Evropi, a dobro poznata
vrsta iz Amerike presadjeni b a g r e n ili akacij a (Robinia
Pseudo acacia; Akazie, Robinie, Schotendorn), kojega je čovjek
i u Americi presadio u razne krajeve, gtlje poraste na 27 m.
visoko. Nalikuje mu Robini a viscos a (Driisige Robinie),
kojemu je domovina u južnim Alleghanijama.* U Americi je


* Bagren je presadio u Evropu Ivan Robin , vrtlar Hinka IV. i Ljudevita XIII.
g. 1600 iz Virginije u Francezku. Po ujegovu sinu zasadjeno stablo g. 103.5 raste i
danas u botanižkom vrtu u Parizu. *