DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 362 —


našemu mlječku (A. platanoides), ali se razlikuje od njega, da
mu je obrub vunast, naličje dlakavo i da ne ima u sebi mlječna
soka. U jeseni se bojadiše narančasto-grimizno, podavajući šumi
tom bojom osobiti čar. Veoma cienjeno drvo ima specifičnu težinu
od 65, na tustoj zemlji brežuljaka i 5. Ono se prelieva
poput svile, rabi za pokućtvo, tokariju, na brodovima, po kućama,
a kad su od njega gradjena kola, onda im je osobita
ciena


Akoprem sladki javor seže do obala Floride, to mu je
ipak prava postojbina u sjevernim krajevima, koji u podnebnom
pogledu nalikuju našim bukovim šumama. Popriečno ima stablo
0´67 m. u premjeru, bude do 27 m. visoko, deblo samo do
14 m. i doživi starost od 150—200 godina. Pojedince porasla
stabla imadu dvostruko-piramidalnu i gustu krošnju, sade ih
toga radi u dvoredicama, a kako mu je korien dubok, prkosi
vjetrovima, ali i dimu kamenog uglevlja


U crvena javora (A. rubrum, Red maple; Rother
Ahorn) bojadiše se lišće u jeseni crveno, nu takovo bude kadkada
i usred ljeta, nu tada potiče liepa ona boja od uboda
nekoga zareznika, od gljiva ili od vjetroloma. Manje tvrdo
drvo rabe tokari i stolari.


Acer dasjcarpum (Soft maple, White maple), kojega
u novije doba sade i u nas po dvoredicama, odlikuje se u jeseni
liepim šarenilom lista, nu drvo mu je lošo, a kako nije elastično,
lahko ga vjetar krši i lomi. Poznat je u nas već odavna
i A. Negund o (Neguudo aceroides), kojemu je lišće »perasto«,
nalikujući listu jasena te ga ima n. pr. u dvoredici, što preko
Lašćine vodi u Maksimir, dočim je onaj drugi običan u Zagrebu
na trgu Franje Josipa, na zapadnom perivoju, u Jelisavinoj
ulici. Domovina mu se stere od rieke sv. Lovrinca pa
do ušća Misisipija. a zapadno do Rocky Mountainsa. Stablo
raste brzo, a osobito bielo-modrom maglicom posuta odlika
»violaceum«. Od drva se pravi razno kućno posudje i druge
potrebštine. Osim ovoga raste u sjeverno-ameriČkim šumama


A. californicum, A. striatum i A. spicatum.