DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 361 —


zelena, dočim Q. P h e 11 o s listom nalikuje vrbi, a ima od
svih hrastova najsitniji žir.


Drvo od oraha rabi za pokućtvo i kundake´ i dok bijaše
mahagoni-drvo nepoznato, bila mu je osobita ciena, pa su ga
dovažali i u Evropu. Na tisuće stabala palo je pod sjekirom,
kad su gradili željeznice, jer su Amerikanci podvale (Schwelle)
pravili od orahovine. Crni orah (Juglans nigra) poraste na naplavinama
i 45 m. visoko. Plod ima oblik jabuke, lupina mu
debela, zelena, a poslije crna ljuske crne, rupičasto-bradavičaste,
Ime je tomu orahu od tamno-sive kore. Drvo se dade liepo
politirati, bude, što starije,"to tamnije i napokon skoro crno.
Druga vrsta J. cinere a ima plodove, koji nahkuju šljivama
a pokriveni su crveno-zagasitim dlakama; ljuske su rebraste,
medju rebrima sa uzdignutim bradavicama i šiljcima. Specifičua
težina drva iznosi 41, kod crnoga oraha 61.


U porodicu Orahovaca (Junglandineae) spadaju i vrste
roda C a r y a, koje se razlikuju cvietom, plodom i drvom koje
nalikuje drvu jasena, a poznato je pod imenvm »Hickory-wood«.
Carye spadaju medju najcjenije drveće sjeverne, umjerene zemaljske
kruglje, te se je g. 1876. u Bostonu plaćalo za 2,5 cbm.
400 maraka. Stabla porastu 30, dapače i 40 m. visoko, ali ne
rastu u skupinama, a razplodjuju ih ponajveć vjeverice. Ima
od njih osam vrsta od kojih su u trgovini poznatije C. alba,
porcina, sulcata, tomentosa i amara. Od drva prave naročito
razna držala, žbice ža kola, obruče i ]}letu od njih košare. Južne
vrste C, olivaeformis, mjristicaeformig i aquatica imadu drvo
manje ciene, koje rabi obično kao gorivo. Prva vrsta bude i
na 50 m. visoka, raste brzo i uspieva rado na aluvijalnom tlu.


Važni su zastupnici američkih šuma i javorovi ne samo
drva radi, već i radi sladka soka iz kojega se vadi šećerkrasan su ures jesenske šume, kad im lišće počima »zaplamčivati
«, česti su blizo ljudskih stanova, u dvoredicama (alejama),
kao i po perivojima.


Prvenstvo pripada javoru sladkomu (Acer saccharathum;
Sugar maple; Zuckerahorn). Listom nalikuje ovaj javor
27