DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 360 —


Q. obtusilob a (Harland-Eiche) raste sa crnim hrastom
na suhom, kremenasto-pjeskovitom tlu ili na tvrdoj ilovači.
List je ovoga hrasta kosmat, žir skoro sjedav, tamno-zagasite
boje, crno izprutan, dok je svjež žut poput šafrana. Bude na
20 m. visoko stablo, kojemu nije osobita ciena.
Q. Prino s (Gerbereiche) daje najbolju treslovinu i zato
ih je palo od čovječje ruke nekoliko milijuna. Tamno-zagasito
drvo ima istu specifičnu težinu kao bieli hrast. Q. prinoide s
(Chinquapin-Eiche) zanimiva je toga radi, što su mladice sa
lišćem obrasle žutim dlakama. Obično je taj hrast grmolik, nu
na ušću Misisipa bude od njega orijaško stablo.
Drvo u Q. Michauxii tako se lahko kala, da od
njega pletu košare. Q. Durandii i Ijrata rastu na naplavinama
i potopinama.


Od crnih hrastova u svoj je bjelogorici zastupana Q. r ubr a
i podaje u jeseni gumama ono čarno crvenilo. Spomena je
vriedno, da od svih hrastova seže najdalje prama sjeveru, na
Alleghanima dapače do šuma jelovih. Specifična težina drva
iznosi 64 i raste od sjevera prama jugu. Žir je u ovoga hrasta
pokriven žutom maglicom, kapica mu zagasito-crvena i sjajna.


Q. coccinea bude iznimice i do 54 m. visok, specifična
je težina drveta 24, a kao dekorativno stablo po svojoj
je crveni prekrasno. Q tinetori a daje jedno žuto mastilo i
mlada mu je kora žuta. Q. palustris vitka je poput jele
ili smreke. Krošnja ovoga je hrasta radi sitna lišća riedka,
drvo je spram drugim crvenim hrastovima od slabe ciene. Ako
se i zove »palustris«, ne raste ipak u močvarnim krajevima,
već u nizinama na vlažnijem tlu i raste od svih hrastova najbrže.
Q. falcat a zanimiva je toga radi što joj se krpe lista
svijaju u prilici »srpa«, pa joj odtuda i njemačko ime »Sicheleiche
«, dočim je .Q. Catesbae i po obliku lista dobila ime
»Gabeleiche«. Q. nigr a ima obično trokrpasto lišće i čuva tlo
u borovim šumama. Oblikom su lista veoma zanimive Q. imbricaria
u koje je sjajno lišće cjelovito, Q. laurifolia
oponaša listom hst lovorike i u Floridi je malo ne zim