DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 359 —


lirast. Prama sjeveru taj čar prekrasnih boja sve to više raste,
dočim pada prama jugu.


Hrastovi atlanske obale razpadaju se u dva odjela: na
biel e i crn e hrastove. U prvih je lišće narovašeno ili krpasto,
kora jasna, plodovi dozrievaju iste godine kada stablo
cvate, lišće im je (osim Quercus alba) žuto do zagasito (braun).
U drugih su krpe lišća izduljene u šiljak, kora im je tamna,
žir dozrieva u drugoj godini. Razlikuju se i drvom, u bielih
hrastova, koji rastu samo u južnim krajevima, iznosi popriečno
specifična težina 89, docim iznosi u južnih crnih
hrastova 73. Bieli hrastovi, koji rastu u sjevernim i južnim
krajevima iznosi težina 77, kod crnih 70


Bielim hrastovima spadaju: Q. alba, bicolor, obtusiloba,
macrocarpa, Prinos, prinoides, lyrata, Michauxii, Durandii, alba
X macrocarpa alba X obtusiloba i alba X Prinos; posliednja
su tri križan ci.


Crnim hrastovima pribrajamo: Q. rubra, coccinea, tinctoria,
palustris, nigra, Phellos, imbricaria, heterophylla, falcata.
Cataesbei, aquatica, laurifolia, cinerea i križanci imbricata X
coccinea, imbricata X rubra, imbricata X palustris i imbricata
X nigra.


Q. alb a raste u brežuljastim krajevima i uz obale, bojadiše
se u jeseni grimizno, a žir joj je razne veličine. Ovo je
u Americi najkoristniji hrast, specifična je težina drva 75, a
poraste i na 45 m. visoko i dostojanstvene je krošnje.
Q. macrocarp a (Grossfruchteiche) dobila je svoje ime
od velikih plodova, koji sjede u načešljanoj kapici. Listovi su
s poda dlakavi, mlade grane pokrivene plutom kao n. pr. u
našega klena (Acer campestre) ili u briesta-plutca (Ulmus suberrosa).
Specifična težina drva iznosi 74. U zavjetrinama poraste
ovaj hrast do 50 m. visoko.
Q. bicolo r (Sumpfweisseiche) nalikuje dugostapkastim
žirom našemu lužnjaku, kora mu se za rana lupi; specifična
težina drvu kao u prijašnjih. List je s gora zelen, s dola subiel,
s toga i »bicolor« (dvobojan).