DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 3     <-- 3 -->        PDF

tiasf sM Ilit


Br. 7. u ZAGREBU, 1. srpnja 1901. God. XXV.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´A stranice 8 K.; za Vs stranice
5 K. 20 fil.; za ´A stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Što je šuma (šumsko tlo).


Svaki od čitalaca ovoga lista doŠao je sjegurno ved često
puta u priliku, da si je, ugledav koju drvljem obraslu površinu,
stavio pitanje, »je li ta površina šuma ili nije« ?


Naročito imali su šumarski tehničari političke uprave prigode,
da se tim pitanjem pozabave, kada su u smislu §. 20.
odnosno §. 35. provedbene naredbe Bana kraljevinah Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije od 15. srpnja 1895. br. 35633. k zakonu
od 22. siečnja 1894., kojim se uredjuje šumarsko-tebnička
služba kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji,
imali sastavljati popis svijuh šuma i drvljem obraslih
pašnjaka u zemlji.


Buduć smo imali prilike osvjedočiti se, da o tom, što se
ima smatrati šumom — bolje šumskim tlom — različita mnienja
vladaju, kako medju praktičnim šumarima, tako i u šumarskoj
judikaturi, to demd pokušati, da u ovoj razpravici k bistrenju
toga pitanja nješto pridonesemo.


Napose moramo iztadi, da nekanimo to pitanje posmatrati
sa gledišta šumarske znanosti, već sa stanovišta postojećih
zakona.


Pri tom ćemo se redomice osvrnuti na postojeće šumske
zakone u Njemačkoj, zatim u Cislitavi, pak u Ugarskoj, a konačno,
na šumsko zakonarstvo u Hrvatskoj i Slavoniji.