DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 354 —


Od palma rastu dvie vrste: Sabal Palmetto kno
ugledno malo stablo u vlažnim šumama iS. serrulata, kao
dosadan, ali blagotvoran korov. Gdje ne raste ni bor, ni trava
u žaropeku sunca, tamo se je nastanila ova palma, pokrivajući
i štičeći tlo, a kako je ima često i u borovim šumama, to su one
nešto osobita i neobična. Od borova rastu Pinus australis,


P. c u b e n s i s, P. T a e d a i P. c 1 a u s a, zapremiv mršavo
i suho tlo. Na vlažnom tlu uspieva P. serotin a sa Quercus
virens, laurifolia i aquatica, dočim je potopine
»Cedern — Swamps« zaokupio Taxodiu m dis
t i c h u m, uzdižudi se sad pojedince, sad u hrpama a pokriva
ga T i 11 a n d s i a poput ogromnih siedih brada. Dno debla
nalikuje u ovoga orijaša ogromnoj staklenki, a takvo deblo
ima i Liquidambar stjraciflua Fraxinu8 platycarpa, Njssa
aquatica i dr.
Od zimzelenog drveća ovoga pojasa imenovat ćemo samo
glavne zastupnike. Medju hrastovima pripada prvenstvo
Quercu s virens u (Florida Lebenseiche). Ova je vrsta
zimzelena, lišće je cjelovito, sitno, tvrdo, na naličju bielo dlakavo
Žir je nataknut na stabki kao u našega lužnjaka, iz vana
tamno-ljubičast. Specifična je težina drva 101 i prvo je medju
svim iztočno-američkim hrastovima.


Koristna je palma Sabal Palmetto, koja bude na
15 m. visoka. Osobito trajno drvo rabe kod brodogradnja,
mostova, nasipa, u kupalištima, dočim drvom druge vrste ogradjuju
puteve na močvarnom tlu. Od manje je ciene Persea Caro1
i n e n 8 i s; jasni i mirni plamen daje Cliftonia ligu strina.
Radi lista i osobita cvieta M a g n o 1 i a g r a n d i f 1 o r a svakomu
je mila i bude do 30 m. visoka.


U borovim šumama raste sedam vrsti borova od kojih
ima više manje svaka svoju postojbinu. Obzirom na tehničku
vriednost drva zapada prvenstvo Pinus australis, kojemu
stoji uz bok P. cubensis, dočim su ostale vrste manje vriedne.


Prvi bor poraste 18 — 30 metara visoko, a drvo mu se
izvaža u Evropu, a naročito u Njemačkii. Da bude u istinu