DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 353 —


Ovo je područje vrstima veoma bogato, jer ima tu drveće
subtropskoga pojasa svoju južnu, a ono tropskoga svoju sjevernu
granicu.


U šumama ima drveća, koje je znamenito u zapadnoj
Indiji, kao Guaiacum sanctum i Swieteuia Maha goni
a brojni su rodovi i vrste, koje se šire centralnom Amerikom
do Brazilije, kao Simaruba, Ximenia, Capparis, Rhizophora
Mjrtaceae, Rubiaceae, Saportaceae i druge.


Tropska je šuma bogata vrstima, neznatna pojedincima,
nu u šumarskom pogledu skoro bezcjena.


b)Subtropskašuma


Sjeverno od tropskoga pojasa stere se zimzelena šuma
subtropijskoga pojasa, koja je najbujnija u vlažnim koritima
(Mulde) ili uz rieke i potoke, dočim je pjeskovito tlo pokrila
šu^ma borova. Ova mora da je veličajna na jugu Saveznih,
država, gdje se širi na 250 km. daleko. U ovom je pojasu
sjeverne Amerike stjecište zdravih i bolestnih, naročito na
floridskim obalama. Ovdje leže zimska svratišta bogatih Amerikanaca
nalikujući palačama u kojima uživaju u bujnoj i čarobnoj
šumi sve slasti i lasti ovoga svieta.


Srednja temperatura iznosi u zimi 12 °C., tlo je prilično
vlažno, kiše pade preko zime 589 m. m, relativne vlage ima
15°lo´ Gdje se vlaga vodam mrtvicama i riekama umnaža, tu
se spušta sa drveća nekoliko metara duga, jasno siva i lišaju
nahčna Tillandsia usneoides, koja se kadkad tako razmnoži,
da pod njome pucaju svrži i grane. Upraviš li oko
prama šumi, u kojoj su mrazovi i snieg riedki gosti, pase se
ono po sjajnom zelenilu Magnolie, na jasnoj zeleni hrastova,
floridske lovorike, dočim su plodno tlo zaokupili grmovi od
Iiexa, Aralia, llliciuma, Smilaxa, a zimzeleni trsovi laže
od stabla na stablo i uzveličuju tako sliku, koja nam visokim
palmama, bambusu naličnim rogozom i sočnim Scitamijama
podaje care tropske šume i tropske vegetacije. U ovom pojasu
laste prstak (Dattelpalme), breskva cvate mjeseca studena,
naranča dozrieva u prosincu.