DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 352 —


Šume tih zemljištnih zajednica ukotarene su u smislu zakona
od 26. ožujka 1894. (kojim se uredjuje stručna uprava
i šumsko gospodarenje u šumama, stojećim pod osobitim javnim
nadzorom), u šumski kotar Kostanjevac (kr kot. oblast Jask´a),
gdje je sjedište šumarskog tehničara kr. kot. oblasti.


Šume sjeverne Amerike.


Piše Dragutin Hire.


Ogromno šumsko područje od Meksikanskoga zalieva i
atlanske obale pa do 95" zapadne dužine bogato je raznim
drvećem, grmljem i šumskim biljem našto uplivaju klima i
konfiguracija tla.


Tropska flora seže do južnih krajeva Floride i bližnjega
otočja, dočim zaprema ostali dio subtropski pojas zimzelenog
listnatog drveča, koje na pjeskovitu tlu zamienjuju kadkad
borovi naročito Pinu s cubensis . Iztočne krajeve Saveznih
država zaprema umjereno topli pojas listopadnoga drveća,
kojemu sjeverna granica leži u Kanadi. Gdje je more za mladjih
geologijskih perioda stvorilo pjeskovito tlo, kao i u okolini
velikih jezera i druguda, zamienjuju listnate šume borici. Od
sjevero-iztoka prama jugo-zapadu stere se pojas listnatog drveća,
koje zalazi u umjereno-hladni pojas, prelazeći i u šumu jelovu.


A. Šumska flora Atlantskoga pojasa.
a)Tropskašuma.


U ovom području ne ima mrazova i sniega. Zrak je vauredno
vlažan i topao (ŽS^C.) preko ciele godine, te je od svibnja do
kolovoza vlažan (74´´/o) a u studenom, prosincu, siečnju i veljači
ima 79% relativne vlage. Ljetna temperatura samo je za 6°C.
viša od takozvane zimske toplote; kiše padne u ljetu 433 m. m.,
na godinu 1000 m. m.
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 353 —


Ovo je područje vrstima veoma bogato, jer ima tu drveće
subtropskoga pojasa svoju južnu, a ono tropskoga svoju sjevernu
granicu.


U šumama ima drveća, koje je znamenito u zapadnoj
Indiji, kao Guaiacum sanctum i Swieteuia Maha goni
a brojni su rodovi i vrste, koje se šire centralnom Amerikom
do Brazilije, kao Simaruba, Ximenia, Capparis, Rhizophora
Mjrtaceae, Rubiaceae, Saportaceae i druge.


Tropska je šuma bogata vrstima, neznatna pojedincima,
nu u šumarskom pogledu skoro bezcjena.


b)Subtropskašuma


Sjeverno od tropskoga pojasa stere se zimzelena šuma
subtropijskoga pojasa, koja je najbujnija u vlažnim koritima
(Mulde) ili uz rieke i potoke, dočim je pjeskovito tlo pokrila
šu^ma borova. Ova mora da je veličajna na jugu Saveznih,
država, gdje se širi na 250 km. daleko. U ovom je pojasu
sjeverne Amerike stjecište zdravih i bolestnih, naročito na
floridskim obalama. Ovdje leže zimska svratišta bogatih Amerikanaca
nalikujući palačama u kojima uživaju u bujnoj i čarobnoj
šumi sve slasti i lasti ovoga svieta.


Srednja temperatura iznosi u zimi 12 °C., tlo je prilično
vlažno, kiše pade preko zime 589 m. m, relativne vlage ima
15°lo´ Gdje se vlaga vodam mrtvicama i riekama umnaža, tu
se spušta sa drveća nekoliko metara duga, jasno siva i lišaju
nahčna Tillandsia usneoides, koja se kadkad tako razmnoži,
da pod njome pucaju svrži i grane. Upraviš li oko
prama šumi, u kojoj su mrazovi i snieg riedki gosti, pase se
ono po sjajnom zelenilu Magnolie, na jasnoj zeleni hrastova,
floridske lovorike, dočim su plodno tlo zaokupili grmovi od
Iiexa, Aralia, llliciuma, Smilaxa, a zimzeleni trsovi laže
od stabla na stablo i uzveličuju tako sliku, koja nam visokim
palmama, bambusu naličnim rogozom i sočnim Scitamijama
podaje care tropske šume i tropske vegetacije. U ovom pojasu
laste prstak (Dattelpalme), breskva cvate mjeseca studena,
naranča dozrieva u prosincu.
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 354 —


Od palma rastu dvie vrste: Sabal Palmetto kno
ugledno malo stablo u vlažnim šumama iS. serrulata, kao
dosadan, ali blagotvoran korov. Gdje ne raste ni bor, ni trava
u žaropeku sunca, tamo se je nastanila ova palma, pokrivajući
i štičeći tlo, a kako je ima često i u borovim šumama, to su one
nešto osobita i neobična. Od borova rastu Pinus australis,


P. c u b e n s i s, P. T a e d a i P. c 1 a u s a, zapremiv mršavo
i suho tlo. Na vlažnom tlu uspieva P. serotin a sa Quercus
virens, laurifolia i aquatica, dočim je potopine
»Cedern — Swamps« zaokupio Taxodiu m dis
t i c h u m, uzdižudi se sad pojedince, sad u hrpama a pokriva
ga T i 11 a n d s i a poput ogromnih siedih brada. Dno debla
nalikuje u ovoga orijaša ogromnoj staklenki, a takvo deblo
ima i Liquidambar stjraciflua Fraxinu8 platycarpa, Njssa
aquatica i dr.
Od zimzelenog drveća ovoga pojasa imenovat ćemo samo
glavne zastupnike. Medju hrastovima pripada prvenstvo
Quercu s virens u (Florida Lebenseiche). Ova je vrsta
zimzelena, lišće je cjelovito, sitno, tvrdo, na naličju bielo dlakavo
Žir je nataknut na stabki kao u našega lužnjaka, iz vana
tamno-ljubičast. Specifična je težina drva 101 i prvo je medju
svim iztočno-američkim hrastovima.


Koristna je palma Sabal Palmetto, koja bude na
15 m. visoka. Osobito trajno drvo rabe kod brodogradnja,
mostova, nasipa, u kupalištima, dočim drvom druge vrste ogradjuju
puteve na močvarnom tlu. Od manje je ciene Persea Caro1
i n e n 8 i s; jasni i mirni plamen daje Cliftonia ligu strina.
Radi lista i osobita cvieta M a g n o 1 i a g r a n d i f 1 o r a svakomu
je mila i bude do 30 m. visoka.


U borovim šumama raste sedam vrsti borova od kojih
ima više manje svaka svoju postojbinu. Obzirom na tehničku
vriednost drva zapada prvenstvo Pinus australis, kojemu
stoji uz bok P. cubensis, dočim su ostale vrste manje vriedne.


Prvi bor poraste 18 — 30 metara visoko, a drvo mu se
izvaža u Evropu, a naročito u Njemačkii. Da bude u istinu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 355 —


koristno stablo, treba k tomu (po Ch. Mohru) 150 — 200 godina.
Druga vrsta ima tu vrlinu da raste znatno brže, stabla
od 28 godina budu 16 m visoka, kako nam to svjedoči naš
očevidac dr. H. Mayr. P. T a e d a ima svoje područje u južnim
krajevima listopadnoga drveda i brzo se razplodi na zapuštenim
zemljištima. Iglice su u ovoga bora popriečno 20 cm. duge.
Najdalje prama sjeveru prodire P. m i t i s, koji bude visok
30 m. te ima da potomstvu nadomjesti ono, što su djedovi
labkoumno uništili sjekirom, vatrom ili nerazumnom pašom,


samo što će potomci u takim šumama nači mlieko, dočim su
im djedovi obrali i pojeli skorup. Ovaj je bor zanimiv i zato,
što čini prelaz od dvoiglastih borova k tro-iglastima. Drvo,
uz specifičnu težinu od 61 od velike je ciene u državama
Arkansas, Kansas i Missouri, gdje stvara ogromne šume.


Taxodium distichum (Bald Cvpress, Sumpf - Cypresse.)
Prašuma u kojoj je porasla ova vrsta drveta nešto je
osobita, a neobična toga radi, jer ne pristaje današnjemu drveću,
po gotovo pak ne listnatomu. Ona iznenadjuje tako, kao
kad medju 60—70 m, visokim jelama i borovima zagledaš
orijaše od Sequoia gigantea, koji se u Sierra Nevadi uzdižu
na 100 m. visoko Spoljašnost Taxodiuma nije u suglasju
sa današnjim drvećem, jer odava pradobui značaj kao n. pr.
Glyptostrobus, Gingko, Cunningghamia ili druge, te kao stablo
izbija izdancima.


Taxodium je zapremio močvare ili močvarno tlo, koje je
pristupno samo čamcima, a kad si unišao u prašumu iznenadjuje
te naročito mlada stabla, koja ravna poput svieće, u dnu
se udebljaju poput staklenke, a okružena su šiljastim izdancima.
Razpucana kora crvenkasto je zagasita, krošnja je opružena
(flach), nalikujući kišobranu, u jeseni zagasito-crvena i gola.


Drvo je Taxodiuma nečisto-zagasito, specifična mu je težina
45 i velika mu je ciena. Stablo bude i na 46 m. visoko.


c) Listopadna šuma umjereno-toploga pojasa.
Ako su prilike tla povoljne, pojavljuju se šume listopadnoga
drveća već u južnim borovim šumama, odkuda se one
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 356 —


protežu cielom istočnom stranom Saveznih država, zapremajući
četvrtinu njemačkoga carstva. Istom u Kanadi prelazi listopadno
drveće u umjereno-hladni pojas, kojeg označuju smreke
i jele. Sa sjeverne i južne strane zarubljuje šumu listopadnoga
drveća široki pas borova, koji je zapremio pjeskovito tlo.
od te je šume čovjek na tisuće četvornih milja uništio i još
sada uništuje.


Propalica, koja kupi za jeftin novac u zabitnom kraju
šumu da tu »gospodari« (!) ognjem i željezom uništuje plodnu
i bujnu šumu, zasije tlo žitom i očekuje žetvu. Ako zemlja ponese,
ore, kopa i sije se dalje, ako se pak izrodi, zapušta
»vrli« gospodar i kuću i kućište, da si potraži novu postojbinu.
Tako je u Adirondaksu započelo gospodarstvo, koje je bujne
krajeve pretvorilo u golet i pustoš. Gomile od ugljena siećaju
te na šumu, kratka trava medju kamenjem i pećinama na
nekoć plodnu zemlju-težatnicu.


Nije tako u Alleghaniama gdje se priroda čovjeku opire
i zato su tu šume divotne, Hikorj-stabla se uzdižu poput stupova
30—40 m. visoko, udeblav se na metar i vise; brojni
hrastovi, orasi, kesteni, gledičije, platane, liriodendroni udebljaju
se tako, da čovjeka zadivljuju i kad ih putnik nebi sam gledao,
činio bi mu se i istinit opis takove šume nevjerojatnim.


Ugine li u takovoj prašumi jedan div, pošto su mu nutrinju
uništile razne gljive, odkidaju mu se najprije suhe svrži,
poslije grane, dok se ne obori i ne razpane cielo stablo, kojemu
grob zakiti bujni pomladak. Medju mlado drveće umiješaju se
glogovi, rujevi, lieske, pa zimzelena Andromeda, Kalmia, Rhododendron
; po grmovima i granama laži vinova loza, za debla
se je uhvatio otrovni Sumach, u jeseni dražestni i u nas poznati
Ampelopsis, a uzvinuo se u visinu i raznolisti bršljau.


Ovakova šuma, koju Maye r zove biserom listopadnoga
drveća, izčezava uz brodive rieke. Obale Misisipia na milje su
daleko bez šume, a što se iz daljine iztiče kao šuma, to je
šikara od topola i vrba, a samo pojedince gleda ti oko koj
briest, Hickorj, platanu ili gledičiju, a ostalo tlo zahvatile su
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 357 —


visoke trave i trstika. Drvede takove šume uzdiže se na 1000


m. visoko, u visini od 1500 m. ne staje kestena, šuma postajo
jednoličnija i sieća n. pr. na njemačko sredogorje. Tu, pa do
visine od 1800 m. gospoduje bukva (Fagus ferruginea), crveni
hrast (Qaercus rubra), javor-sladorovac (Acer saccharatum),
žuta breza (Betula lenta) i jedan kesten-madjal (Aesculus rubra.)
U visini od 1800 m. prevlada bukva, prati ju breza, a umješala
se jela i smreka (Picea nigra; Abies Fraseri), dočim dalnju
visinu pokrivaju ova dva četinara, kojima se pridružuje povisoki
Rhododendron maximum i patuljasta jalša (Alnus
viridis), koje ima u našoj domovini n. pr. pod sv. Gerom u
Zumberku.
Južno-atlanska šuma zapremila je morsku obalu i iztočne
obronke Alleghauia. Vrstima je siromašnija; ima 8—10 vrsta
hrastova, medju koje su utrešeni na pjeskovitu tlu borovi (P.
mitis, Taeda, rigida i inops), dočim u vlažnim, močvarnim nizinama
stvara šumu vrsta čempresa, Chamaecjparis sphaeroidea.


U području ogromnih prerija, gdje su zračne promjene
veoma nagle, uspievaju nekoji hrastovi, jaseni i orasi, dočim
uzdignuto tlo na stepama odaje vruće i suho meksikansko podneblje,
koje prija kaktusima, jukama i drugomu bilju meksikanske
flore.


Hladna, sjeverna pola listnate šume ima šest vrsta javorova
i pet vrsta breza. Na pjeskovitu tlu rastu sjeverni borovi,
n vlažnim nizinama Chamaecjparis, Tsuga, virginska borovica,
dapače ima i iglastog drveća. Ovu polu označuje studena zima;
od početka studena do ožujka iznosi popriečna temperatura


— 5" C, usuprot je ljeto vruće. Štetni mrazovi padaju već
koncem rujna, pa ih ima još i sredinom svibnja.
Tko dolazi u Ameriku iz Evrope, taj stupa u područje
sjeverno-atlantske šume, koja pokriva Adirondack-i Catskillgorje,
White Mountain i njegove obronke.


Jer su ovi krajevi naseljeni ponajprije, zato je i nestalo
prašume i cienjenog drva, koje danas zamienjuju topole, vrbe
kesteni.
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 358 ~
Osobita je šuma oko velikih jezera, koju nam opisuje
Luxlof f ovim riečima: » . . . I sada započima prašuma, koju
je čovjek nedavno zaokupio i posvetio — propasti . . .


Suma sastoji od najmanje 20 vrsta raznoga drveda. Medju
povisokim grmljem rastu mlada stabalca, drevna uginula i živa
debla izpremješana su medjusobno u živahnom zelenilu, a polusjena,
koja pada po živim i mrtvim truplima, po uzpravnim
izdancima, djeluje na čovjeka potresujuče, kad je prvi puta
stupio u šumu, koju još nije taknula sjekira, nit´ su ju lizali
pramovi ognja.


Svečana i grobna vlada tišina u toj polutami, koju prekidaju
mušice i muhe ili po koj leptir. Dugo valja da prisluškuješ,
dok razabereš udaranje i klikot žune ili prasak puške,
kojeg ti prenesoše daleki zvučni valovi. Tamo leži skršeno
stablo, kojemu su se svrži već odavna pretvorile u crnicu i
kojemu je panj strunuo, sjedajući na zapušteni grob; staneš li na
deblo, propadaš kroz koru i mah do koljena u trulo drvo.
Samo plašt od kore i lišaja podržava oblik stabla, koje je propalo.
Kamo kreneš, kud se obazreš, gledaš stabla, kojima grob
označuje mlada generacija. U gustoj prašumi, na mastnom i
svježem tlu, gdje je porasla sitnogorica, ne vidiš na 30, 40
koraka daleko . . . Gdje su porasli javorovi sa amerikanskom
brezom, hrastom, briestom, lipom, divljom trešnjom, jasenom,
šuma je tako gusta, da ne vidiš ni na 10 koraka daleko, čistine
ne ćeš nadi na stotine milja daleko, sve je šuma, duboka
i gluha šuma.«


Ovo nedogledno šumsko područje ponajvec je u rukama
posebnika i družtava, tu je i Eldorado gladkoga bora (P. Strobus),
koji je g. 1890. zapremao nekoliko milijuna kubičnih metara.
Easte oko velikih jezera i daleko u Kanadu na pjeskovitovlažnom
tlu, dočim je suho tlo zahvatio bor P. Ban k si a.


Hrastovi su u Americi ponajvažniji zastupnici listnate šume,
oni im podavaju vanjsko lice i ne ima za oko ljepše naslade,
već kad u jeseni mienjaju boju lista. Kako je žarko-crvena
boja najljepša, otimlju se o prvenstvo bieli, crveni i grimizni
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 359 —


lirast. Prama sjeveru taj čar prekrasnih boja sve to više raste,
dočim pada prama jugu.


Hrastovi atlanske obale razpadaju se u dva odjela: na
biel e i crn e hrastove. U prvih je lišće narovašeno ili krpasto,
kora jasna, plodovi dozrievaju iste godine kada stablo
cvate, lišće im je (osim Quercus alba) žuto do zagasito (braun).
U drugih su krpe lišća izduljene u šiljak, kora im je tamna,
žir dozrieva u drugoj godini. Razlikuju se i drvom, u bielih
hrastova, koji rastu samo u južnim krajevima, iznosi popriečno
specifična težina 89, docim iznosi u južnih crnih
hrastova 73. Bieli hrastovi, koji rastu u sjevernim i južnim
krajevima iznosi težina 77, kod crnih 70


Bielim hrastovima spadaju: Q. alba, bicolor, obtusiloba,
macrocarpa, Prinos, prinoides, lyrata, Michauxii, Durandii, alba
X macrocarpa alba X obtusiloba i alba X Prinos; posliednja
su tri križan ci.


Crnim hrastovima pribrajamo: Q. rubra, coccinea, tinctoria,
palustris, nigra, Phellos, imbricaria, heterophylla, falcata.
Cataesbei, aquatica, laurifolia, cinerea i križanci imbricata X
coccinea, imbricata X rubra, imbricata X palustris i imbricata
X nigra.


Q. alb a raste u brežuljastim krajevima i uz obale, bojadiše
se u jeseni grimizno, a žir joj je razne veličine. Ovo je
u Americi najkoristniji hrast, specifična je težina drva 75, a
poraste i na 45 m. visoko i dostojanstvene je krošnje.
Q. macrocarp a (Grossfruchteiche) dobila je svoje ime
od velikih plodova, koji sjede u načešljanoj kapici. Listovi su
s poda dlakavi, mlade grane pokrivene plutom kao n. pr. u
našega klena (Acer campestre) ili u briesta-plutca (Ulmus suberrosa).
Specifična težina drva iznosi 74. U zavjetrinama poraste
ovaj hrast do 50 m. visoko.
Q. bicolo r (Sumpfweisseiche) nalikuje dugostapkastim
žirom našemu lužnjaku, kora mu se za rana lupi; specifična
težina drvu kao u prijašnjih. List je s gora zelen, s dola subiel,
s toga i »bicolor« (dvobojan).


ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 360 —


Q. obtusilob a (Harland-Eiche) raste sa crnim hrastom
na suhom, kremenasto-pjeskovitom tlu ili na tvrdoj ilovači.
List je ovoga hrasta kosmat, žir skoro sjedav, tamno-zagasite
boje, crno izprutan, dok je svjež žut poput šafrana. Bude na
20 m. visoko stablo, kojemu nije osobita ciena.
Q. Prino s (Gerbereiche) daje najbolju treslovinu i zato
ih je palo od čovječje ruke nekoliko milijuna. Tamno-zagasito
drvo ima istu specifičnu težinu kao bieli hrast. Q. prinoide s
(Chinquapin-Eiche) zanimiva je toga radi, što su mladice sa
lišćem obrasle žutim dlakama. Obično je taj hrast grmolik, nu
na ušću Misisipa bude od njega orijaško stablo.
Drvo u Q. Michauxii tako se lahko kala, da od
njega pletu košare. Q. Durandii i Ijrata rastu na naplavinama
i potopinama.


Od crnih hrastova u svoj je bjelogorici zastupana Q. r ubr a
i podaje u jeseni gumama ono čarno crvenilo. Spomena je
vriedno, da od svih hrastova seže najdalje prama sjeveru, na
Alleghanima dapače do šuma jelovih. Specifična težina drva
iznosi 64 i raste od sjevera prama jugu. Žir je u ovoga hrasta
pokriven žutom maglicom, kapica mu zagasito-crvena i sjajna.


Q. coccinea bude iznimice i do 54 m. visok, specifična
je težina drveta 24, a kao dekorativno stablo po svojoj
je crveni prekrasno. Q tinetori a daje jedno žuto mastilo i
mlada mu je kora žuta. Q. palustris vitka je poput jele
ili smreke. Krošnja ovoga je hrasta radi sitna lišća riedka,
drvo je spram drugim crvenim hrastovima od slabe ciene. Ako
se i zove »palustris«, ne raste ipak u močvarnim krajevima,
već u nizinama na vlažnijem tlu i raste od svih hrastova najbrže.
Q. falcat a zanimiva je toga radi što joj se krpe lista
svijaju u prilici »srpa«, pa joj odtuda i njemačko ime »Sicheleiche
«, dočim je .Q. Catesbae i po obliku lista dobila ime
»Gabeleiche«. Q. nigr a ima obično trokrpasto lišće i čuva tlo
u borovim šumama. Oblikom su lista veoma zanimive Q. imbricaria
u koje je sjajno lišće cjelovito, Q. laurifolia
oponaša listom hst lovorike i u Floridi je malo ne zim


ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 361 —


zelena, dočim Q. P h e 11 o s listom nalikuje vrbi, a ima od
svih hrastova najsitniji žir.


Drvo od oraha rabi za pokućtvo i kundake´ i dok bijaše
mahagoni-drvo nepoznato, bila mu je osobita ciena, pa su ga
dovažali i u Evropu. Na tisuće stabala palo je pod sjekirom,
kad su gradili željeznice, jer su Amerikanci podvale (Schwelle)
pravili od orahovine. Crni orah (Juglans nigra) poraste na naplavinama
i 45 m. visoko. Plod ima oblik jabuke, lupina mu
debela, zelena, a poslije crna ljuske crne, rupičasto-bradavičaste,
Ime je tomu orahu od tamno-sive kore. Drvo se dade liepo
politirati, bude, što starije,"to tamnije i napokon skoro crno.
Druga vrsta J. cinere a ima plodove, koji nahkuju šljivama
a pokriveni su crveno-zagasitim dlakama; ljuske su rebraste,
medju rebrima sa uzdignutim bradavicama i šiljcima. Specifičua
težina drva iznosi 41, kod crnoga oraha 61.


U porodicu Orahovaca (Junglandineae) spadaju i vrste
roda C a r y a, koje se razlikuju cvietom, plodom i drvom koje
nalikuje drvu jasena, a poznato je pod imenvm »Hickory-wood«.
Carye spadaju medju najcjenije drveće sjeverne, umjerene zemaljske
kruglje, te se je g. 1876. u Bostonu plaćalo za 2,5 cbm.
400 maraka. Stabla porastu 30, dapače i 40 m. visoko, ali ne
rastu u skupinama, a razplodjuju ih ponajveć vjeverice. Ima
od njih osam vrsta od kojih su u trgovini poznatije C. alba,
porcina, sulcata, tomentosa i amara. Od drva prave naročito
razna držala, žbice ža kola, obruče i ]}letu od njih košare. Južne
vrste C, olivaeformis, mjristicaeformig i aquatica imadu drvo
manje ciene, koje rabi obično kao gorivo. Prva vrsta bude i
na 50 m. visoka, raste brzo i uspieva rado na aluvijalnom tlu.


Važni su zastupnici američkih šuma i javorovi ne samo
drva radi, već i radi sladka soka iz kojega se vadi šećerkrasan su ures jesenske šume, kad im lišće počima »zaplamčivati
«, česti su blizo ljudskih stanova, u dvoredicama (alejama),
kao i po perivojima.


Prvenstvo pripada javoru sladkomu (Acer saccharathum;
Sugar maple; Zuckerahorn). Listom nalikuje ovaj javor
27
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 362 —


našemu mlječku (A. platanoides), ali se razlikuje od njega, da
mu je obrub vunast, naličje dlakavo i da ne ima u sebi mlječna
soka. U jeseni se bojadiše narančasto-grimizno, podavajući šumi
tom bojom osobiti čar. Veoma cienjeno drvo ima specifičnu težinu
od 65, na tustoj zemlji brežuljaka i 5. Ono se prelieva
poput svile, rabi za pokućtvo, tokariju, na brodovima, po kućama,
a kad su od njega gradjena kola, onda im je osobita
ciena


Akoprem sladki javor seže do obala Floride, to mu je
ipak prava postojbina u sjevernim krajevima, koji u podnebnom
pogledu nalikuju našim bukovim šumama. Popriečno ima stablo
0´67 m. u premjeru, bude do 27 m. visoko, deblo samo do
14 m. i doživi starost od 150—200 godina. Pojedince porasla
stabla imadu dvostruko-piramidalnu i gustu krošnju, sade ih
toga radi u dvoredicama, a kako mu je korien dubok, prkosi
vjetrovima, ali i dimu kamenog uglevlja


U crvena javora (A. rubrum, Red maple; Rother
Ahorn) bojadiše se lišće u jeseni crveno, nu takovo bude kadkada
i usred ljeta, nu tada potiče liepa ona boja od uboda
nekoga zareznika, od gljiva ili od vjetroloma. Manje tvrdo
drvo rabe tokari i stolari.


Acer dasjcarpum (Soft maple, White maple), kojega
u novije doba sade i u nas po dvoredicama, odlikuje se u jeseni
liepim šarenilom lista, nu drvo mu je lošo, a kako nije elastično,
lahko ga vjetar krši i lomi. Poznat je u nas već odavna
i A. Negund o (Neguudo aceroides), kojemu je lišće »perasto«,
nalikujući listu jasena te ga ima n. pr. u dvoredici, što preko
Lašćine vodi u Maksimir, dočim je onaj drugi običan u Zagrebu
na trgu Franje Josipa, na zapadnom perivoju, u Jelisavinoj
ulici. Domovina mu se stere od rieke sv. Lovrinca pa
do ušća Misisipija. a zapadno do Rocky Mountainsa. Stablo
raste brzo, a osobito bielo-modrom maglicom posuta odlika
»violaceum«. Od drva se pravi razno kućno posudje i druge
potrebštine. Osim ovoga raste u sjeverno-ameriČkim šumama


A. californicum, A. striatum i A. spicatum.


ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 363 —


Od jasena ima takodjer više vrsta od kojih bude Fra-
X i 11 u s a m e r i c a 11 a 30—40 m. visok i u novije doba presadjen
u ISTjemačku. F. sambucifoli a (Korbesche) rabi


za obruče, košare i drugu pletenu sitnariju. Manja je ciena
vrstima F. vii´idis (Griine Asche), pubescens (Rothesche), F.
quadrangulata (Blau-Esche) i F. platycarpa (Wasser-Esche).


Breze su takodjer vrste dalekoga sjevera, rastu u hladnijim
krajevima listnate šume, nekoje sežu i u toplije krajeve, nekoje
i u pojas jela, a ima i takovih, koje stvaraju granicu drveća
prama stožeru. Betul a leut a (Hainbirke) nalikuje listom
grabru, B. 1 u t e a listu briesta. Prva bude na 25 m. visoka,
daje izvrstiio gorivo, dočim se od druge, jer je uljevita pile
dobre daske. B. uigr a ima u početku crveno-crnu koru,
koja bude posije crveno-siva, a raste rado sa platanom i Catalpom.
Najdalje seže prama sjeveru (52°) B. papyrifera .
Od njezine biele kore prave škatulje, pletu košare, pokrivaju
krovove ili šivaju od nje sa korjenom biele smreke čamce.


B. populifolia bude visoka do 9 m. i neki ju smatraju
za odliku naše breze (B. verrucosa).
Medju briestovima zapada prvo mjesto Ulmus american
a (Amerikanische Ulme. weisse Ulme), koja bude u
Conectuitu do 35 m. visoka, mjereći u premjeru 1 m. Kako
Bu briestovi ljubimci naroda, poštedila ih je nezasitna američka
sjekira i zato ima od njih divotnih gajeva kakav je n. pr.
onaj kod New-Havena (Cityof Elms). Poznatije su vrste U.
fulva (Rothuime), U. racemosa (Felsenulme) U. alata (Fliigelulme)
i U. crassifolia (Dickblattrige Ulme). Stabla iz porodice
Komušarka ili Leguminosa riedka su u Evropi, a dobro poznata
vrsta iz Amerike presadjeni b a g r e n ili akacij a (Robinia
Pseudo acacia; Akazie, Robinie, Schotendorn), kojega je čovjek
i u Americi presadio u razne krajeve, gtlje poraste na 27 m.
visoko. Nalikuje mu Robini a viscos a (Driisige Robinie),
kojemu je domovina u južnim Alleghanijama.* U Americi je


* Bagren je presadio u Evropu Ivan Robin , vrtlar Hinka IV. i Ljudevita XIII.
g. 1600 iz Virginije u Francezku. Po ujegovu sinu zasadjeno stablo g. 103.5 raste i
danas u botanižkom vrtu u Parizu. *


ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 364 —


samonikla i u nas gojena Gleditschia triacanthos
(Christusdorn), tamo je domovina i Gjmnocladu s canadensis-
u (Schusserbaum po "Willkommu), koji bude do
33 m. visok. Cladrastis tinctoria raste u južnim državama,
a drvo mu daje žuto barvilo (Farbstoff). Od bukav a
spominjemo Fagus ferruginea, koja raste tu i tamo sa
sladkim javorom i brezom, a uspinje se u AUeghanima 1800 m.
visoko. Lišće je u ove bukve dulje zašiljeno, a ru.bom zubkasto.


Plemeniti koštan j (Castanea americana) ima sitne
u šiljak iztegnute plodove, dočim oni u patuljastog kestena
i^C. pumila) nalikuju prisiljenom žiru. Od grabova raste u tamošnjim
šumama Carpinus americana (Hornbaum) i
Ostrja virginica, od vodoklena Platanus occidentalis
kojega takodjer presadiše u Evropu. U Americi poraste na
40 m. visoko te ima u premjeru 4, 2 m.


Prunus serotina nalikuje našoj sremzi (P. Padus;
Traubenkirsche), bude 20—30 m. visoko stablo, koje plodi
bubrežastim plodovima. Drvo mu je crveno, a grade od njega
pokudtvo. naročito pisaće stolove. U Evropi gojimo iz ovoga
roda P. americana, vazdazelenu P. pennsjlvanica i P. Caroliniana,
koje u Americi stvaraju sitnogoricu.


Od Magnolia rastu u Americi M. glanca, M. acuminata i


M. macrophjUa u koje bude list na jedan metar dug. Srodan
im je t u 1 i p a n o V a c (Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum),
koji u južnim AUeghanima poraste 60 m. visoko i bude 4 m.
debelo stablo. Lahko i mekano drvo rabe za dovratnice, šindre,
kod brodogradnje, za drvene cievi cmrkova
Od lipa rastu u sjeverno-američkim šumama samo dvie
vrste, Tilia americana i T. heterophjlla, nu osobita
je ciena za nasade i u nas poznatomu stablu C a t a 1 p a
u koje plodovi nalikuju virgjinkama. Drvo je u C s p e c i o s a
tamno-ljubičasto i trajno, a stablo samo vrstno za osumljivanje
pjeskovita tla. U nas je poznata C. b i g n o n i o i d e s, koja
raste u Americi sa crnom brezom i vodoklenom uz obale rieka
i jezera.
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 365 -
Lovornjaee zastupa u Americi Sassafras officinalis
kojemu je kora ljekovita, a drvo vrlo trajno. Od topola ima
više vrsta, kao Populus tremuloides, P. balsamifera, P. monilifer
a i t. d. Čudnovate su i zanimive nekoje vrste drveta
i grmlja iz porodice Hamamelidaea, kao Hameli s virgi n
i c a (Hexennus), koja oponaša listom i plodovima liesku,
druga jedna vrsta nalikuje trešnji ili topoli, Liquidambe r
(Liquidambar stjraciflua) oponaša listom javor.


Od Koprivnjača navodimo zapadni Koprivid (Celtis
occidentalis, der westliche Ziirgelbaum) i crven i du d (Morus
rubra) sa crvenim plodovima, u kojega je drvo tamno-zagasite boje.
Od divljih kestena ima takodjer više vrsta, kao Aesculus glabra
(Ohio Rosskastanie) Ae. flava (Gelbe Rosskastanie) u kojega
se kora lupi kao u poma. Od jalša ili jova rastu u sjev. Americi
Alnus serrulata (Amerlkanische Schwarzerle), A. glauca (Am.
Weisserle) i A. maritima (See-Erle), koja bude 6—7 m. visoka.
U sitnogorici rastu razni grmovi medju ovima 12 vrsta glogova
od kojih krasi naše perivoje Crataegus coccinea.


Mnoge vrste, koje budu nizki grmidi, razviju se u Americi
u stabalca kao Vaccinium arboreum, vrsta borovke,
koja bude na 9 m. visoka; Andromeda ferruginea,
Oxydendron arboreum, koji poraste na 18 m. visine na
suhim, kremenastim visovima; Kalmia latifolia sbija s6
u neprolazne guštike; Rhodendron maximum, vrsta planinskoga
gjula bude do 12 m. visok, pa je još i u pojasu jele
visok 3 m., a debeo 10 cm., nu treba k tomu na velikim visinama
do 100 godina, zamienjujući svojim vrstnim drvom
šimšir.


Diospjros virginiana (Virginische Dattelpalme) ponese
narančasto obojene plodove, koji se jedu, kad ih mraz
nekoliko puta ofuri, dočim mu je drvo malo ne crno. Njegov
srodnik D. texan a ima crne plodove, a drvo mu je najvrstniji
zamjenak šimšira.


Nijednoj šumi ne manjkaju rujevi od kojih otrovni E,hus
Toxicodendro n povija svako stablo, nu najmilija su mu sta
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 366 —


ništa uz plotove i živice On je otrovan s toga i ljudima pogibeljan.


Rh. typhina u nas poznat kao »Essigbaum« bojadiše
se u jesen grimizno, kao i kod nas udomaćeni Ampelopsis
quinquefolia , koji u Americi povija trupce, panjeve i stabla.
Kad mu lišće pocrveni, izgledaju debla kao usijani stupovi.
Osim toga ima u šumama raznih kurika (E v o n y m u s), božikovina
{llex), pasjakovina (Rhamnus.)


Mršavo i kremenasto tlo zaokupili su razni borovi , od
kojih su najznačajniji Pinus rigida, mitis i inops.


P. rigid a (Pechkiefer) raste prilično brzo; mlado stabalce
označuju tri na 9 cm. duge igle. U 50 godina poraste ovaj
bor na 15 m. visoko i bude na 25 cm. debeo. Drvo mu je
od slabe ciene, ali vriedi za gorivo i ugljen. Tlo takove borove
šume pokrivaju razne borovke, Smilax, Quercus nigra i ilicifolia,
od papradi naša preprud ili stelja (Pteridium aquilinum.)
U šumama, koje nisu daleko od mora, a u ljeti u njima
vlažan, sparan i nesnosan zrak, poraste ovaj bor u 30 godina
7´5 m. visoko mjereći u premjeru 12´5 cm.


P. inop s (Jersejkiefer) ima u toku dvie 5 cm. duge
iglice, a sjeme mu čini prelaz k sjemenu smreke. Zrele češerike
su u ovoga bora crveno-modre, a prve jasno-žute. Na suhim
visovima, gdje listnata šuma sve to više propada, ovaj se bor
sve to više širi.
Zanimivi bor P. p u n g e n s odlikuje se češerikama, koje
budu 8—10 cm. duge, a sjede kadkada na jednoj mladici po
dvie. Stablo je krošnato, grane rašljaste i pune bodkasta ploda.


Na vlažnom tlu porasla je vrsta čempresa Chamaecjparis
sphaeroide a (Kugelcvpresse) sa jasenima, jalšama i virginskom
borovicom, a gdje je tlo jako vlažno, tamo je ova cipresa
samovlastnica, davajući lahko drvo, koje rabi za šindre, privrate,
vodeno posudje. D 60 godina ima ovo stablo u premjeru preko
13 cm., za 100 godina 42 cm.


U nas je poznata i virgiuska borovica (Juniperus
virginiana ; Virginischer Wachholder), jer nam je njezino drvo
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 367 —


u rukama svakoga dana; pišući Hartmatovim olovkama imamo
u ruci drvo ove borovice, koje je svježe živo crveno, nu kad
je suho žutkasto-zagasite boje. Malo ima drveća i grmlja, koje
se tako prilagodjuje tlu i podneblju kao virginska borovica.
Ona seže od studenih obala Novoga Braunschweiga do tropskog
pojasa šume i od vlažne atlantske obale do zapadnih prerija
(100" zap. šir.) Kao stalan pratilac iglastoga drveća prekoračuje
kod 54° sjev. širine kontinenat prema zapadu, uspjeva na
visokim snježnicima Eochy Mountainsa, a u britskoj Kolumbiji
segne opet vlažnu morsku obalu.


Virginska borovica raste po suhim krševinama, na vrućem
i suhom piesku sa jasenima, uz obale rijeka sa hrastovima,
Hickorijama i Magnolijama. Optimum joj leži prama jugu,
dočim se na sjeveru odlikuje svojom veličinom. Specifična težina
drva iznosi 33. Plodovima hrane se mnoge ptice i tako
ju razmnažaju. Po našim perivojima gojimo i zastupnike roda
Tsuga. U Americi raste T. canaden´sis (Schierlingstanne),
koja bude još oko velikih jezera 25 m. visoka, a 75 cm. debela
Sitne, visave češerike nalikuju sjemenom sjemenu ariša.
Drvo rabi za podvale, dočim su prije po šumama nemilice harali
radi kore.


Thuja occiedentalis sadi se u nas i po grobljima,
rabi i za dekoracije i podnosi mrazove. Raste na južnim ograncima
Alleghania u visini od 1200—1500 m. i bude do 15 m.
visoko stablo.
Glasovita bijaše od ove tuje šuma kod Natural Bridgea,
gdje bijaše stabala od 30 m. duljine. U sjevernim državama,
u Kanadi do Novog Braunschweiga zaokupila je tuja studene,
vlažne krajeve, zarubljena bielom smrekom i drugim drvećem;
kadkad druguje sa arišem.


Močvara zarasla tujom težko je prolazna, mahovina debela
je poput jastuka i u nju do koljena propadaju noge, usahle
svrži i grane spriečavaju put, kao i odpale grane, pak stabla,
koja gniju veoma težko.
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 368 —


Sjeverni pojas borova u iztočnoj ^´^merici pada ponajved
na kanadsko zemljište, a glavni su mu zastupnici Pinus Strobus,
P. resinosa i P. Banksiana*


P. Strobu s (Weymouthskiefer) daje najbolje i najvažnije
drvo u Saveznim državama. Od nijednoga se drveta toliko ne
posječe, koliko od ovoga, a u Evropi goji se odavna.
U sjevernoj Americi stere se ovaj bor od sjeverne obale
sv. Lovrinca do južnih obala MiČigan-jezera i uzduž Alleghania
do Korthern Georgije; središte leži u državi Maine. Prema
prostoru stoji P. Strobus pojedince ili u malim hrpama, a ne
sbija se u šume n. pr. u sjevernom Wisconsinu. Stablo bude
visoko do 40 m., debelo 1 m., a deblo do 20 m. visoko. Takove
pojedince ciene na 200—250 godina. U sjevernim krajevima
stvara gladki bor šume, koje zapremaju i po 100 ara.
Po službenim podatcima poraste on i na 52 m. visoko i mjeri
u premjeru 3"5 m.


P. resinos a (Amerikanische Rothkiefer) raste u krajevima
prijašnje, a središte mu leži na kanadskoj strani. Stablo
bude ovomu boru ravnije, vitkije, 30—46 m. visoko, 0"60--l
m. debelo
Na mršavom, pjeskovitom tlu buji P. Banksiana , 10,
15—22 ra. visoka vrsta bora. Gdje raste sa P. resinosa nalikuje
šuma, šumi smrekovoj.


Najvažniji četinar hladnijih, sjevernih krajeva biela je
smreka, koja prodire od svih iztočnih četinara najdalje prama
sjeveru.


Abie s Fraser i fBalsamta,nne) porasao je po bregovima
Alleghania, gdje druguje sa Piće a ni gr a (Schwarzfichte),
(ločim je P. alba (Weissfichte) ponajkoristnije stablo u sjevernim
krajevima Saveznih država.


U hladnim močvarama izdulji se vršak krošnje u dugačak
šiljak, a time završi njezin dalnji uzrast. Stablo bude visoko
do 50 m.


Vjeran je pratilac biele smreke Abies balsamea
(Balsamtanne), koja poraste 15—25 m. visoko; češerke su
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 369 —


10 cm. duge, 2,5 cm. široke, drvo lošo (specifična težina 38),
ali zato veoma koristno stablo svojim balzamom koj se skuplja
u kori.


U biologijskom pogledu spomena je vrieđna L a r i x am e-
r i c a n a (Oestliche Larche), jer u južnim, vlažnim i močvarnim
krajevima sa prijašnjom smrekom, tujom ili jednom brezom
(Betula papjracea) stvara šume. Podnožje joj pokrivaju mahovi
tresetnjaci, u koje propadaš do koljena. Tu uspieva još Vaccinium
macroparpum i nekoje vrsti Leduma. U takvim krajevima
ne vriedi ovaj ariš puno, drvo mu je mekano, lahko i
slabotrajno, ali vriedi zato kao zaštitno stablo (Scliutzbaum).


U sjevernim krajevima Saveznih država, drvo mu je tvrdo,


specifična mu težina 62, dočim iznosi u vlažnim krajevima
jedva 55.
B) Prerije.
čuli i čitali smo o tim ogromnim prostorinama i ono, što


e istina, ali i ono, što je bajka. Iztičemo da prerije nisu nedogledno
ravnice, s kojima se cjeliva nebo, već prostorine valovite,
tu i tamo dapače brežuljaste. U sjevernim krajevima pokrivaju
ih ogromne trave, koje stvoriše na 2 m. debelu crnicu
u kojoj su pohranjene sve organičke i anorganičke tvari u kojima
buji i raste čudesno kulturno bilje. Kada je ta crnica
suha razpada se u prah, upija vodu naglo, ali je i naglo pušta,
kao u nas crnica na presušenim močvarama. Kada je zemlja
mokra, onda je crna, a kad je suha, pada u oči svojom sivom
bojom.


Izgore li gornji, iztrošeai slojevi, ostavljaju mnogo pepela,
izgarajući poput slaba treseta.


Mnogi misle, da je na prerijama nekoć stajala šuma, no
drugi, obzirom na jedno ičnost tla, ´tvrde, da su se onuda sterala
ogromna jezera, koja su presušila. Sti´učnjak F lei se lima
n n cieni prerije na 100 milijuna acra u kojima leži najveće
bogatstvo Saveznih država.


Svigdje su one plodne i bujne osim u jugo-zapadnih krajevih,
gdje zemlju pokriva slana kora.
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 370 —


Kada se nad prerije spusti noć, pada temperatura veoma
naglo, u zimi na — 25" C, dapače i na — 40" C. No ta
zima ne spriečava ipak uzrast drveča, koje raste na dalekom
sjeveru prerije do polarnoga kolobara, ako im i jesu krajevi
ponajveć zarasli travama medju kojima je značajna Buchlo e
dactjloides, Munroa squarrosa, Vaseja comata i
i druge.


Prerije, koje se steru zapadno od Rocky Mountainsa više
su suhe, a stepama nalični nastavci dobivaju jedva često
do 40 mm. kiše, a preko cieloga ljeta 100 mm., dočim spade
relativna vlaga na 50, dapače 40"o-


Prerije se uzdižu od iztoka prama zapadu visinama od
400, 600, 900 m., prislanjajući se na planine Rocky Mountainse,
dieleći floru atlantsku od pacifičke jasnije, nego da se
je medju nje uvalilo more. Jedva, što si stupio pred ogranke
spomenute planine, počima uz rieke šuma, u razpuklinama rastu
bokori, kržljavi borovi, koji bivaju sve te veći, a u gudurama
zagledaš već floru crnogorice. Prodireš li dalje, zagleda oko na
sjevernim obroncima šumu, dočim južne zapremaju prerije. Što
dalje prodireš u planinu, to je šuma gustija, dok predje s južne
strane opet u ogromne prerije.


Južne prerije od sjevernih su različne, pokrivene travom,
nu pojedine hrpe drveća ipak su se sačuvale. Ima i pojedince
stojećih stabala, koja rek bi odavaju, da nekoć ne bijahu
osamljena Ova je prerija stvorena valjda požarom, dakle umjetnim
načinom. Kako joj je vlaga još i danas velika, odava jedna
vrsta maha, koja pokriva i osamljena stabla.


Brežuljasti krajevi ove prerije imadu posve drugu vegetaciju,
koja pripada meksikanskoj flori. Grmovi su onizki, trnoviti,
pripadajući ponajveć komušarkama (Leguminosae) koje se
prama jugu i zapadu razviju u stabalca. Tlo pokrivaju mali
kaktusi, krasne juke šire se u okolini, a nekoje nježne vrste
podavaju kraju osobiti značaj. Ima krajeva močvai´nih u kojima
se još uzdižu ugledne hrpe taxodia.


Sjeverne prerije bijahu nekoć glasovite ogromnim stadima
amerikanskih bivola na koje su putnici mogli pucati iz vla
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— ;]7i —


kova, nu sada možeš proći cielu preriju, pak ne ćeš susresti
jedno takovo živinče. Tu i tamo zagledaš još koju milovidnu
gazelu.


Južne prerije nisu tako puste i mrtve i tko ima oko da
gleda, vidit će puno, toga što mu kraj ne čini jednoličnim. Tu
živi jedna vrsta trčke i vjeverice; tu ti sune izpred očiju srna
ili skoči plahi zec, a dosadna su samo mršava goveda, koja
blude medju šikarom, tražeći pašu i vodu.


I južna prerija uzdiže se poput visoravni, gorski sklopovi
stoje pojedince, a medju njima steru se ravnice (ravnjaci) gdje
ti oko zagleda prvi puta stablaste kaktuse te čudnovate zastupnike
suhoga i vrućega podneblja.


Za tihe, hladne noći, koja nastupa brzo poslije sunčanog
zapada, ugodno je putovati ovim samotnim krajevima. Valja ti
svladati mnogu potežkoću, koja ne prieti toliko od Indijanaca
i divljih životinja, koliko od nekojega bilja.


Pojedini crni stupovi, nalikujući kandelabrima vire poput
utvara iz riedke sitnogorice; ogromni to je meksikanski kaktus
Cere us gigant eus, koji bude visok do 18 m. Pokrivajući
nizke bregove podaje im sliku osobitu, izgledju kao da su
ogromnim iglama posuti. Druge su kakteje nizke, granovite.
pokrivene subielim bodljama, a ima i takovih, koje su se na
zemlji sbile u guštike. Opuncije crvenim ili žutim bodljikama
pi´ate te uz put. Obično su raztrgane, a gdje je koja čest pala
na zemlju, pušta korjeu i razvije se u novoga pojedinca. Velike
biču nalične mlječike, obilato bodljikama posute, tipički su
oblici kraja, kojim prolaziš. Ne manjkaju veliki i usahli cvietovi
od agava i juka. Trave, koje imadu dubok korien podnose
sušu i po nekolika mjeseci, a plodovima se hrane zečevi i gazele,
koje u spokojnom miru ne buni toliko čovjek, koliko prerijski
vuk i lav srebrnaste dlake.


Ova flora uzpinje se nekoliko tisuća stopa visoko, kad u
hladnijim visinama počima travnata prerija.
Na Santa Rita bregovima sastoji tlo od raztrošena porfira,
koji je tu i tamo nekoliko metara moćan. Ceste su u ovom
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 372 —


svjetskom zakutku skroz primitivne, a stvaraju ih kolotečine.
Planinske rieke dotiču ove ogromne prerije, a značajni su za
njih vazda-zeleni hrastovi i ciprese, ima i borova a u visinama
od 2000 m. porasla je i Douglasia.


U Yumi prekoračuje putnik rieku Kolorado, 15 milja
daleko od njegova izlieva u zaliv kahfornijski; 30 milja prama
zapadu leži ogromni Ocean, koji podava prerijama potrebitu
vlagu, Du ništa ne odaje njegovu blizinu; vlažni morski zrak
dieli prigorja, dočim suhi i vrući zrak od sjevero-zapada preko
pustara i močvara, kojima se obale biele od alkalija, struji
kroz guštike iztaknute prerijske flore.


Kod mjesta Cabazona izčezavaju prama jugu visoki bregovi,
a za dobar sat ne stalo je i grmovite prerije, koju zamienjuje
trava.


Ova prerija proteže se medju Coast-Range gorjem i Sierra
Nevadom cielom Kalifornijom i postati će žitnicom Saveznih
država. Velikoploda cipresa (C. macrocarpa) uzbuja ovdje tako
naglo, kao u vrućem Meksiku Schinus; australski Eucaljptus
izbija ciele godine, porasav u godini dana za 5 metara, australske
akacije, pome, juke, pandane rastu ovdje kao u svojoj domovini.
Razno voće finog mirisa, groždje i naranče buje razkošno
po vrtovima. U ljeti je ta tako vruće, da i trave obumru, nu
poslije kišnih dana u mjesecu studenu najavlja se proljeće.


Sočna zelen sjeća te proljeća, cvieće ljeta, hladne večeri
jeseni, a u krzno zamotane gospodje zime.


U dolinama Kalifornije zastupa prerija subtropsku listnatu
šumu, koju na obalama zamienjuju borovi, ciprese i mamutovci.
U šumarskom pogledu i ove su prerije od slabe koristi.


(Svršit će se.)


Katastralni nacrti i reambulacija šumskih medja.


Piše Josip pl. Aiic kotar, šumar imovne oboine križevačke.


Jedan od najvažnijih uvjeta racionalnog i potrajnog šumskog
gospodarstva, jeste dobro stanje i fixiranje medja dotičnih
šumskih kompleksa. — U pomanjkanju valjano omedjašenog