DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 351 —
U provedenju te diobe izdalo je spomenuto zapovjediiičtvo
uartdbom od 26. srpnja 1880.br. 10013. diobnu odluku, kojom
su razdieljene šume žumberačke imovne obćine pojedince političkim
obdinama Sošice i Kalje, ter im predane u posjed i
vlastničtvo uz poziv, da s istima dobro upravljaju i zavedu potrajno
gospodarenje.


Prigodom te diobe pripalo je političkoj obdini Sošic e
2156 jutara 970 šumske površine u vriednosti od 144.792 for.
80 nč.. a političkoj obćini Kalj e 1031 jutara 1413D u vriednosti
od 115.684 for. 97 nč.


Diobnom odlukom podjedno je odredjeno, da je u smislu
naredbe spomenutog zapovjedničtva od 15. kolovoza 1874. br.
2206. (krajiški upravni odjel šumarski) u šume pripale obćini
Sošice sa njihovom pripadnosti ušumljeno dvadeset krajiških
zadruga mjestne obćine Marindol (Marienthal).


O razdiobi imovinskih šuma sačinjene su pregledne mape,
te su podjedno izdane odredbe glede razdieljenja poreza.


Naredbom kr. hrv.-slav. dalm. zemaljske vlade, odjela za
unutarnje poslove, od 22. veljače 1882. br. 17446, odredjena
bi primopredaja razdieljenih šuma žumberačke imovne obćine
političkoj obćini Sošice i političkoj obćini Kalje, — koje uredovanje
je obavljeno dne 16 ožujka 1882.


O tom uredovanju nalazimo spisani zapisnik, koji je kr.
hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlada, odjel za unut. poslove, naredbom
od 16. travnja 1882. br. 13347. do znanja primila.


Provedenom tom diobom prestala je već


g. 1882. žumberačka imovna občina.
Prema ustanovama zakona od 25 travnja 1894. (o uredjenju
zemljištnih zajednica) postaju šume, pripale krajiškim
imovnim obćinama po cit. zakonu od 8. lipnja 1871., z e m1
j i š t n e zajednice, čim provedenom diobom pripadnu zajednicama
ovlaštenika, nastanjenima u području pojedine upravne
obćine ili diela njezina. (§. 2. si. b. cit. zakona od 25. travnja
1894.).


Na temelju te zakonske ustanove nastale su iz upitne
imovne obćine dvie zemljištne zajednice i to : Kalj e i Sošice .