DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 348 —


za vrieme sastavka stalnog zemljarinskog katastra, doista bile
sumom i spadale pod udar šumskog zakona, ali su posije samovoljno
izkrČene, dočim javni obziri nuždno zahtjevaju, da te
površine i nadalje šumom obrasle budu.


Ovo vriedi naročito za šume zaštitne (§§. 6. i 7. šumskog
zakona), koje su takodjer mjestimice samovoljno izkrčene, a
koje u tom slučaju ne bi mogli silom zakona natrag privesti šumskoj
kulturi, premda to javni obziri i obća korist zahtjevaju.


U tom, da se stalni kataster ima smatrati mjerodavnim
za vrst težatbe, utvrdjuje nas i riešitba bečkog upravnog su^
iišta (Verwaltung8 Gerichtshof) od 18. listopada 1881. br.
1636 (Budwinski svezak V. str. 1182), u kojoj je načelno izrečeno
(nije se doduše radilo o šumskom tlu, već o gradilištu),
->da se za vrst kulture ono stanje mora smatrati mjerosiavnim,
koje je uneseno u stalni kataster, kada je istl


uveden.


U slučaju, da su odtada nastale promjene u osobi posjednika
ili u objektu, tad se može uvažiti samo ona promjena,
koja je za to propisanim postupkom po oblasti ustanovljena i
zabilježbom u katastru priznata.«*


Nu pošto je šumski zakon od 3. prosinca 1852, nadopunjen
zakonom od 26. ožujka 1894 , kojim se uredjuje stručna
uprava i šumsko gospodarenje u sumali. stojećih pod osobitim.
javnim nadzorom, te su ovim potonjim zakonom privedena šum.
.culturi njeka nova zemljišta, na ime stanoviti pašnjaci, koji do
10 doba nisu spadali pod udar šumskoga zakona; i buduć povrh
toga još i zakon od 22. listopada 1895., o uredjenju bujicah
(vododerinah), privadja šumskoj kulturi nove površine, ta
držimo, da bi se i u smislu navedenih zakona imale smatrati


´ * „Đass fiir die Culturgattung, đerjenige Bestand als massgebend angesehe»
"verden milsse, welcher im stabilen Cataster bei dessen Einfuhrung eingetrageo


vordea ist. Im Falle seither eingetretener Anderungen in dei´ Person des Besitzers.


,>der im Objekte, kann nnr diejenige Anderung berflcksichtigt werdeii, welclie mit


.elst des hiefiir vorgescliriebenen \erfahrens behorđlich constatiert und durch Evi


ileuzierung im Kataster anerkant worden ist.«