DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 347 —


Du koje će se poradi toga, što sačinjavaju cielost šume i što
su uvrštene u dotičnu upravnu osnovu, tekar onda pošumiti
zajedno sa susjednim šumami, kada ove izsječeue budu«.


Pošto su prema ovom naputku i prema zak. čl. VII.: 1875.
ob uredjenju zemljarine, kao i na temelju izmjera, obavljenih
u starom provincijalu do g. 1863. a u Krajini do g. 1876,
popisane i u stalni kataster uvrštene sve površine, koje su
tada šumom obrasle bile, pak dapače i takove drvljem neobrasle
površine, koje su vlastnici trajno namienili
bili šumskoj kulturi, i pošto je, kako jur naglasismo, taj popis
bio prvi uredovni popis šumskog tla iza krieposti šumskoga
zakona, to držimo, a mislimo podpunim pravom, da se i sve
ono tlo, koje je u stalni zemlja rinski kataster,
prigodom njegovoga prvoga sastavka kao
šuma uneseno, ima i u smislu postojećeg šumskoga
zakona šumom smatrati.


Ovo stanovište ne smijemo mi na nikoji način napustiti,
jer — kako jur spomenusmo — naš šumski zakon ne sadržaje
takove ustanove, po kojoj bi se moglo tlo, koje dosele nije
bilo šumom, silom privesti šumskoj kulturi i podvrdi propisima
šumskoga zakona. A stojeći na stanovištu, da je stalni kataster
mjerodavan za vrst težatbe pojedinih zemljištnih čestica, kadri
smo još uvjek i danas po šumskom zakonu zahtjevati pošum-
Ijenje onih zemljištnih česticah, koje su u stalno m zemljarinskom
katastru kod njegovoga sastavka unesene kao šume,
ali su bez privole nadležne oblasti pretvorene u drugu vrst
gojitbe.


Ako bi glede toga zauzeli drugo načelno stanovište, kao


primjei´ice, da se smatra za buduće šumskim tlom samo ono,


koje je kod sastavljanja novih gruntovnih uložakah upisano


kao šuma, ili koje je možda samo danas šumom obraslo, tad


bi mi mogli eventualno nanieti veliku štetu obćem dobru, jer


stojeći na tom stanovištu ne bi mogli tražiti, da se moraju


ponovno pošumiti i šumskoj kulturi privesti one površine, koje


su za vrieme, kad je šumski zakon u kriepost stupio, odnosno