DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 34G —
činjavaju barem stoti dio površine ciele šume i ako povrh toga
ne sadržavaju različite sastojine. U pravilu ima se u takovih
slučajevili zabilježiti samo onaj dio, koji odpada na glavnu
sastojinii«.


Iz uapred navedenih naputakah razabire se, da je izmjera
šumah toeno i tehnički provedena tako, da je mogla i u pogledu
šuma u podpunoj mjeri služiti kao temelj za sastavak
stalnog zemljarinskog katastra.


Ovi naputci o provedbi katastralne izmjere ne sadržavaju
doduše posve jasne definicije za pojam šume, nu takovu točniju
definiciju, što stalni zemljarinski kataster šumom smatra,
imademo u zakonskom članku VII.: 1875. ob uredjenju zem-
Ijarine, i u naputku za procienu šumah.


U tom zakonskom članku VII. : 1875. navedeno je na ime
sliedeće:


»§. 10. K šumam spadaju zemljišta od kojih se za stalno
dobiva drvo, i to ne samo šume stare i mlade, nego i luke i
vrbišta, na kojih rastu ouizke vrsti drva, koje se rabi kao
pruće i kide, a isto i bjelogoriee, kojih lišće služi za krmu«.


Ovu ustanovu zakona nadopunjuje: »Naputa k z a
procjenu šumah, koga se treba držati pri provedbi
zak. čl. VII. : 1875. ob uredjenju zemljarine« (izdan g. 1876,
br. 24.163), kako sliedi:


»Pod šumami se razumjevaju sva ona zemljišta,
koja su stalno drvarenju namienjena (zak. čl.


VII. : 1875. §. 10.), dakle ne samo onaj prostor, što no je
doista obrašćen drvećem, nego prema naravi stvari i ona površina,
koja je stalno namienjena gojitbi šumah, po
tom dakle i šume izsječene u obće i onda, ako se u svrhu
njihova iznovičnoga pošumljenja kratko vrieme i samo kroz
nekoliko godinah iz njih druga kakova korist vuče; nadalje,
neobrašćene šumske plešine (čistine, Waldbl6ssen,
zak. čl. VII. §. 6. 1875), koje se ne oru niti ne kose; kao i
one šumske plešine, koje se istina, kratko vrieme oru i kose,