DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Pozor! ;4 s ta!


u drugoj polovici srpnja nastupa vrieme vab ljenja srnjaka,
te traje do polovice kolovoza.


Tom sgodom nudjam po meni prokušana


^C^ Najbolja vabila "^M


Fiep-vabilo (glas zoveee srne) komad . 2 K. — fil.
Piju-vabilo (glas tjerane srne) , 3 K. 60 fil.
Uhlenliuthovo Gesehrei vabilo , 4 K. 80 fil.


Iz vlastitog mnogogodišnjeg izkustva preporužam ova, osobito
Piju-vabilo kao najbolje, a dobro je ako se pred tim uporablja
F i e p.


S. I^očonda
trgovina oružja, lovne opreme, đvnamita i t. d.
Oes. i kralj, prodaja baruta, Zagreb.


Broj 3839. — 1901.


Natječaj.


Radi popunjenja izpražnjenih dvajub mjesta šumarskih vježbenika
u obsegu ove imovne obćine razpisuje se ovime natječaj.


Za svakom od ovih mjesta skopčana je godišnja nagrada od 800 kr.
i godišnji putni paušal od 400 kr. uz pravo na zaraSunanje stegnutih
dnevnica prema postojećim propisima.


Molbe obložene: 1) krstnim listom, 2) svjedočbom o svršenih šumarskih
naueih 3) svjedočbom o položenom višem državnom izpitu za
samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva, odnosno natjecatelji, koji
taj izpit još položili niesu, očitovanjem da će isti u roku od 2 godine
dana položiti, 4) svjedočbom o dosadanjem službovanju, 5) liečničkom
svjedočbom o podpunom zdravlju i fizičnoj sposobnosti za obavljanje
službe, 6) svjedočbom nadležne oblasti o političkom i moralnom ponašanju,
— imadu se do 12. srpnja t. g. putem predpostavljene oblasti ili
ureda upraviti na podpisan ured.


Šumsko gospodarstveni ured imovne obćine križeyačke,


u Belo var u, 12. lipnja 1901.