DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 344 —


1817.120. listopada 1849. odredjene katastralne
1 z m j e r e«*


Ovaj naputak ođredjuje medju Inim slleđece:


»§. 78. Katastralna Izmjera je ekonomična zemaljska Izmjera,
a svrha joj je, da na temelju znanstvenih načela prikaže
pravu površinu oporezovanog i od poreza prostog zemljišta
u obsegu pojedine obćine i u ovih da ustanovi faktični posjed
pojedinca i da to sve u umanjenom mjerilu u mapama prikaže.


§. 79. Ustanovljenje razreda boniteta oporezanog zemljišta,
obsega razreda boniteta i s time u savezu stojeće ustanovljenje
prihoda pojedinog zemljišta, jest predmet katastraln e


procien e te ne spada u ovaj naputak.
§. 162. Ustanovljenje vrst i kultur e kod detailne
izmjere:
1. vrt.


2.
vinograd
3.
oranica.
4.
livada.
5.
pašnjak (medju ovim i pašnjak sa gojenjem drvlja).
6.
su m a i to :
crnogorica (visoka šuma),
bjelogorica (visoka šuma),
mješovita (visoka šuma).
nizka šuma ili:
izbojci iz panjeva (Stocktrieb).
izbojci iz vršike (Kopfholz).
lug (Au),


šume, koje služe za ograde, pletere, fašine«.


U h r v.-s lav. vojnoj Krajini obavljena je katastralna
izmjera prema »Naputku za katastralnu izmjeru
u c k. vojnoj Krajini«**.


* Instruction zur Ausftihrung đer in Folge đer Allerhoclisten Patente vom
23. Dezember 1817. u. vom iO. October 1849. acgeordneten Katastralvermessung.
** Katastral-Vermessungs-lnstruction fiir đie k. k. Militar-Grenze. — (Sanotionirt
vom hochloblichen k. k. Kriegsministerium laut Reseript B. 6280 vom 26. November
1851.).