DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 343 —


Ova potanka izmjera dovršena je u Hrvatskoj i Slavoniji


g. 1863., a u bivšoj hrv.-slav. vojnoj Krajini god. 1876.
Premda su zemlje potanko izmjerene bile, to nisu izradjeni
mjernički operati odmah upotrebljeni sa sastavak stalnog zem-
Ijarinskog katastra, već je privremeni zemljarinski kataster bio
u krieposti sve do uključivo g 1883.


Medju to je pako stupio u život zakonski članak VII.:
1875., 0 uredjenju zemljarine, kojim je odredjeno novo oporezanje
zemljišta.
Taj -zakon odredjivao je:


1. da se postojeći privremeni kataster ima prema faktičnim
okolnostima i stanju izpraviti.
2. čisti prihod temeljem nove prociene ustanoviti i posve
novi stalni kataster sastaviti.
Kada je ovćij zakon stupio u život, tad su izvadjeni do
tada u arkivima pohranjeni operati potanke izmjere zemalja,
dovršene u Hrvatskoj g. 1863. odnosno u Krajini g. 1876.
Ponajprije je u smislu zak. čl. VII.: 1875 proveden izpravak do
tada u krieposti stojećeg privremenog zemljarinskog katastra
tako, da je već g. 1876. odmjerena zemljarina na temelju nove
izmjere a uporabom starih razreda i stavaka zemljarinskog provisorija.
Podjedno je na temelju nove izmjere provedena prociena
zemalja po vrsti gojitbe te izpravak sastavljenih mjerničkih
operata.


Na temelju toga sastavljen je stalni kataster, koji je bio


g. 1883. dogotovljen tako, da je već g. 1884. odmjerena zemljarina
po novosastavljenom stalnom katastru.
Da se ovaj sa znatnim troškom sastavljeni stalni kataster
može uzdržati u točnoj očevidnosti stvoren je zakonski članak
XXII.: 1885., o evidenciji katastra, te izdan naputak o provedbi
toga zakonskoga članka.


Katastralna izmjera za sastavak stalnoga katastra u civilnom
djelu kralj evin ah Hrvatske i Slavonije
provedena je prema propisima: »N aputka o provedbi
temeljem previšnjih patenata od 23. prosinca