DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 342 —


Cislitavi vriedio sve do zakona od 24. svibnja 1869. kojim
je provedena nova regulacija zemljarine.


U kraljevini Ugarskoj odredjena je potanka katastralna
izmjera carskim patentom od 20. listopada 1849., u Erdelju
carskim patentom od 20. listopada 1849. a u kraljevinah Hrvatskoj,
Slavoniji, Primorju, gradu Rieci i k tome spadajudem
priedjelu carskim patentom od 31. listopada 1849.


Nu pošto se je po svoj prilici predvidjalo, da će ova
točna izmjera zemalja dugo potrajati, to je carskim patentom
od 4. ožujka 1850. u ovih zemljah. uveden t. zv. »zemlja rinski
provizorij«, te za provedbu istoga izdan naputak
od 26. ožujka 1850.


U pogledu šumah obuhvaćao je ovaj operat sliedeće :


a) Kao šuma uvrštena su sva ona zemljišta, gdje se goji
visoka ili nizka šuma, a kao potonja uzeti su i trajno gojenju
šuma namienjeni lugovi sa uizkim drvljem i šikare. Paljevine,
gdje se je šuma nakon stanovitoga niza godina krčila, te nakon
toga zemljište rabilo kroz više godina za oranje, pašu ili košenje,
a nakon toga opet šumom zasadilo, uvrštene su medju oranice.


b) Površina ustanovljena je dielomice na temelju već postojećih
mapah, opisa selištah, zatim za ratne svrhe postojećih
dicalcontributia, prociene od oka ili na temelju ustmenog valovanja.


Ova izmjera izpravljena je posije putem konkretalne izmjere,
koja se je sastojala u tome, da je cieli obćinski hatar bez obzira na
pojedine zemljištne Čestice razdieljen na rudine te onda izmjeren.


Na tom temelju sastavljene su konkretalne mape i novi
porezni operati, koji su popunjivani prigodom segregacije sa
podatcima segregacionalnoga zemljištnika.


Kod prociene šumskih prihoda uzete su ciene drva od
godine 1824.


Radnje oko sastavka zemljarinskog provizorija započele su
u mjesecu kolovozu 1850., a dovršene su u Ugarskoj i Hrvatskoj
g. 1859/60.


Medju to je već g. 1853. zopočeta potanka izmjera zemljišta
piitem trianguliranja, da se tako stvori podloga za sastavak
stalnoga katastra