DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 340 - -
Slavonije, te je stupio u život 1. siečnja 1858. U bivšoj hrv.slav.
vojnoj Krajini uveden je pako okružnicom vrli. vojn. zapovjedništva
od 7. veljače 1860., pak su mu dodane njeke ustanove,
koje se odnose na uživanje šumskih prihoda po krajišnicima


Kako je ved napred razloženo, ne kaže ovaj šumski zakon
nigdje, što on smatra šumom, a povrh toga ne ima u njemu
nijedne ustanove, po kojoj bi mogla šumsko-redarstvena vlast
odrediti, da se tlo, koje dosele nije bilo šumom, ali bi takovom
s javnih obzirah moralo biti, ima privesti šumskoj kulturi.


Nu s druge strane sadržano je medju glavnim načelima
šumskoga zakona u §. 2. temeljno načelo podržavanja
šumskog tla, iz čega se zaključuje, da
ono šumsko tlo, sto ga je šumski zakon kao
takovo zatekao, ima i nadalje ostati šumskim
tlom , pak da se ne smije pretvoriti u drugu vrst gojitbe
bez dozvole pohtičke oblasti.


Da je odmah g. ] 858. sve šumsko tlo uredovno popisano
i da je taj popis dalje u očevidnosti di-žan, tad ne ima dvojbe
0 tom, da bi taj popis bio i danas mjerodavan za to, da li se
koje tlo ima smatrati šumskim tlom ili ne.


Prvi uredovni popis vrsti kulture tla iza krieposti šumskoga
zakona uzsliedio je tek onda, kada se je sastavljao
zemljarinski kataster sbog odmjerenja poreza (zemljarine).


Obzirom na to, uzeti ćemo prije svega u razmatranje
zemljarinski kataster, te ćemo naročito nastojati, da ustanovimo
koji je bio to kataster, što je iza krieposti šumskoga zakona
prvi sastavljen?


Pri tom čemo se ponajprije osvrnuti na historički razvoj
zemljarinskog katastra, koji evo u kratkim crtama priobćujemo :*


* Vidi: K. R. v. Dombrovskv, Enovklopedie der Forst u. Jagd\vissenschaft,
svezak II str. 29>.
I. Samuel Kocian, zakoni i propisi o izravnih porezih, str. 4.
I. Samuel Kocian, financijalno zakonoslovje, str. 207.
Fr. I. Schopf, Handbucli der Forstverfassung, des Forstrechtes u. der Forstpolizei
fur die Kronlanđer, Ungarn, Croatien u. Slavonien etc. str. 55.


I. Ettinger, zemljarinski kataster, Šumarski list, g. 1892, str. 250.