DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 339 —


Ona je mogla ovo stanovište zauzeti tim prije, što je —
kako je jur napred napomenuto — u X. poglavju osnove zakona,
sadržana ustanova, prema kojoj se svako tlo, ako dosele
i nije bilo šumom, u slučaju neobhodne nužde može pošumiti,
šumskoj kulturi privesti i staviti pod udar šumskoga zakona.


Ako bi se s toga nakon sastavka novog zemljarinskog
katastra i bilo našlo izkrčenih šumskih čestica, koje su prije
sastavka istoga bile šumom, i glede kojih javni obziri zahtjevaju,
da se na njima i dalje suma goji, to bi se bilo moglo
ponovno pošumljenje istih odrediti na temelju X poglavja novog
šumskog zakona.


Primjećujemo, da ova osnova zakona nije još nikada postala
zakonom, nu svakako su vrlo poučne razprave, koje su
se tom prilikom vodile, a osobito su poučna mnienja, što su
bečkoj vladi stigla na stavljeno 31 pitanje sa svih strana države


III. Zakonodavstvo u kraljevini Ugarskoj.
U Ugarskoj vriedi šumski zakon od 11. lipnja 18 9.
(zakonski članak XXXI.: 1879.).
Ugarski šumski zakon ne definira takodjer pojam sume,


t. j . ne kaže nigdje, što on šumom smatra. Nu s druge strane
sadržaje u §. 165. ustanovu, po kojoj se u slučaju potrebe
svako zemljište može pošumiti, odnosno proglasiti šumskim tlom
te podvrći propisima šumskoga zakona.
Osim toga nije ugarski šumski zakon stavio sve šume u
zemlji pod nadzor političkih oblastih, već samo stanovite kategorije
šumovlastnika, pak je s toga tim prije mogao mimoići,
da definira pojam šume.


IV. Hrvatska i Slavonija.
U Hrvatskoj i Slavoniji jest u krieposti isti šumski zakon
od 3. prosinca 1852., koji vriedi i u krunoviuah i zemljah,
zastupanih u carevinskom vieću.
Taj šumski zakon uveden je cesarskim patentom od 24. lipnja
1857. u njekadanjem civilnom dielu kraljevinah Hrvatske i