DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 338 —


B. Ova osnova novoga šumskoga zakona bila je predložena
na pretres šumarskom kongresu, koji se je g. 1879. obdržavao
u Beču.
ISa kongresu povela se je o >>. 1. osnove zakona, na ime
0 pitanju, što se ima u budude smatrati kao šumsko zemljište
u smislu zakona, vrlo živahna debata, u kojoj je učestvovalo
više govornika, a od strane vlado ministerijalni savjetnik Rinaldini.


Mi ćemo ovdje navesti samo jednoga govornika, i to šumarskoga
savjetnika Fiscali-a , koji je na šumarskom kongresu
zastupao češko šumarsko društvo.


On reče medju inim sliedeće ;


»Ja nekanim staviti pozitivni predlog, da se stari kataster
izrično opredieli kao mjerodavan. Ja sam hotio, da samo upozorim
na prazninu, koja nastaje usljed toga, što se hoće, da
do danas vriedi kao norma stari, a u buduće novi kataster.


Tu manjkaju stanovite prelazne ustanove.


Sto se tiče vriednosti staroga katastra, priznajem, da doduše,
kao što su i gospoda predgovornici napomenuli, sada postojeći
kataster ne ima zvanične vriednosti, kada se ustanovljuje
da li je njeko tlo šuma ili ne. To je upravo najveća pogrieška
šumskoga zakona od godine 1852., da se u njemu nigdje ne
kaže, što se ima smatrati šumskim zemljištem. Nu ipak moram
spomenuti, da je namjestničtvo u Ceskoj uvjek, kada se je o
tom pitanju radilo, konsekventno odgovaralo : pošto je u svim
šumskim pravilnicima počam od Marije Terezije sadržana zabrana
krčenja šume. to je i svagdašnji kataster mjerodavan
glede toga, što je šumsko tlo.


Dopuštam, da se ovom tumačenju može prigovarati, nu
odkada o šumskom zakonu razpravljamo, stojimo mi u Ceskoj
na stanovištu, da sada postojeći kataster sačinjava mjerilo za
sumom obraštenu površinu zemlje.«


Kako se iz napred navedenoga vidi, stavila se je osnova
novoga šumskoga zakona na to stanovište, da je novi zemljarinski
kataster odlučan za to, da li se njeko zemljište ima
smatrati u smislu zakona šumskim tlom ili ne.