DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1901 str. 11     <-- 11 -->        PDF

-- 337


renstvah, idu za tim, da se stvori što točnija osnova za prosudjivanje
pitanja, koje u postojedem šumskom zakonu nije
izrično uredjeno, pak je s toga i dalo povoda mnogim razprama,
da li se na ime stanovito zemljište u smislu zakona ima
smatrati kao šumsko zemljište ili ne, čime se podjedno opredieljuju
gi´anice za uporabu onih ustanovah šumskoga zakona,
koje se baš samo na šumska zemljišta protežu.


Daše pako uporaba šumskoga zakona u obce, t. j . u svih.
njegovih dielovih, stegne samo na zemljišta, navedena u §. 1.,
ne bi, naravno, bilo dopustivo ili bi bilo barem netočno, jer
šumski zakon ne može na ino, ved da, n. pr. kod uredjenja
izvoza šumskih proizvoda, postavi propise, koji se tiču i zemljišta
drugovrstne gojitbe, i pošto poglavje X. osnove zakona
upravo ima pred očima takova zemljišta druge vrsti gojitbe.


Razlozi, koji vojuju za to, da se novi zemljarinski kataster
uzme kao podloga, kada se kojoj čestici podaje svojstvo
šume, već su napred navedeni.«


Prema ovim motivima imao je o pitanju, da li je koje
zemljište šumsko zemljište ili ne, u glavnom odlučiti nov i zem-
Ijarinski kataster.


Za slučaj, da ovaj još ne bi bi bio posvuda uveden,
odredjivao je članak III. zakona za provedbu novog šumskog
zakona sliedeće:


»Ako u doba, kada ovaj šumski zakon stupi u kriepost,
još nije konačno ustanovljena vrst gojitbe njekog zemljišta prema
propisima državnog zakona od 24. svibnja 1869. (D. z, 1. br,


88. 0 sastavku novog zemljarinskog katastra), tad se ima dotično
zemljište do toga vremena onda smatrati kao šumsko
zemljište u smislu if. 1. si. 1. ovoga šumskoga zakona, ako je
1. u operatu izmjere za novi zemljarinski kataster, ili
2. u pomanjkanju takovog operata u stabilnom katastru, ili
3. gdje stabilni kataster nije uveden, u operatu o izmjeri
u svrhu sastavka istoga, označeno kao šumsko zemljište, te nije
sa dozvolom oblasti odtudjeno gojitbi šume«.