DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1901 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 326 —


članarina za g. 1900. 6 K.; Grof Miroslav Kulmer, u ime članarine 40 K.;
Šumarija Drežnik, članarina za 10 lugara 20 K. Jovo Veljkov, Irig, nadlugar,
članarina za 1901. 6 K.; Šumarija broj III. brodske imovne obćine,
u ime članarine 1901. 34 K.; Viktor pl. Peičie, šum. pristav, članarina
za 1899. i 1900. 20 K.; Blaž Lipovac, nadlugar, članarina za
1894. do 1900. 30 K.; Mallin nadšumar za lugare, za ,Lug. viestnik"
1901. 34 K.; A. Gettwert, šumar u Petrijevcih, članarina za 1901. 10 K ;
Ivan Hoboss, drž. šumar, Pitomaca, upis 2 K. članarina 10 K. skupa
12 K.; Šumarija u Goli za lugara Miju Pompera, članarina 4 K.; Alfons
Kauders sluš. šumarstva, članarina za 1900. i 1901. 8 K.; Ivan Odžić
u ime članarine 20 K.; Vaso Vučković, sluš. šumar., za list predplatu
4 K.; Aurel pl. Hrušocj u Višegradu, članarina za g. 1001. 6 K.; Miroslav
Zebisch, Koreničani, za „Šumar, list" 1900. 10 K.; Ivan Kolar,
šumarnik za članarinu 1901. 10 K. za pripomoćnu zakladu 10 K.; Adolfo
Dumengjić, šumar, članarina g. 1899., 1900., 1901. 30 K.; Rudolf Brosig,
okr. šumar Milova, članarina za g. 1901. 10 K.; Stjepan Frkić, šumarnik,
članarina za g. 1901. 10 K.; Bonel Julius, šumar, u ime članarine
10 K.; Adolf Herzl, šumarnik, članarina za g. 1901. 10 K.; M.
Majer, upravitelj šumarije u Belovaru, članarina za g. 1901. 10 K.; Ivan
Benzon, šumar u Muću za članarinu 10 K.


Izkaz
u blagajnu hrv.-slav. šumarskog družtva uplaćenih članarina
mjeseca travnja 1901.


Dragutin Kadernožka, šumar, u ime članarine 10 K.; Ivan Markulin,
akeesista, u ime članarine 5 K.; Kr. šumarija Rujevae za lugara
Pavla Knežević, u ime članarine 3 K.; Kr. kraško nadzorničtvo Senj,


II. obrok lugarske članarine 8 K.; Edo Slapničar, šumarnik, u ime članarine
za 1901. 5 K.; Kr. šumarija u Jasenovcu za nadšumara Vilima
Perca članarinu 10 K. i za lugare članarinu 10 K. skupa 20 K.; Emil
Prstac, šum. vježbenik, članarina za 1900. 10 K.; W. Miiller, šumarnik,
članarina za 1901. 10 K.; Mirko Lepušić, šumar, u ime članarine 10 K.;
Kr´ šum. ravnateljstvo Zagreb, u ime članarine šumarah i lugarah 140 K.
50 fil.; Kr. šum. ured Otočac, članarina lugarah za II. četvrtgodište 1901.
53 K.; H. Grund, šum. savjetnik, članarina za 1901. 10 K.; Vjekoslav
Stublić, šumar, članarina za 1901. 10 K ; Ivan Kadleček, šum. nadzornik,
članarina za 1901. 10 K.; Šumarija Oriovac za lugare, 82 K.; Šumarija
Bosut, lugarske članarine za 1900. 10 K.