DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

~ 318 —


Promet i trgovina.


Nastavljaju se prodaje u našim planinskim sumarni, pa je naročito
za 10. lipnja o. g. razpisana dražba od 24 šumske čestice u đržavnimi
sumarni ležećima u području kr. šumskoga ureda u Otočcu. Množtvo je
to stabala jelovih, smrekovih a još ponajviše bukovih. S prodajama u
brdskim šumama ove godine baš prodavaoci nisu osobito zadovoljni, u
ostalom vidit ćemo kakav će biti resultat ove prodaje.


Glede prodaje u hrasticima sad se istom poćimlje procjenami, nu
već se javljaju naši drvotržci, koji žele da se te šume nešto ranije na
dražbu iznesu nego obično i traže shodnije razdieljenje pojedinih prodajnih
termina, dakle ono čemu smo svojedobno i mi već u našim dojakošnjim
izvještajima izražaja dali. Domaći naš trgovački list „Agramer
Lloyd" donosi u tom pogledu želje naših drvotržaea u članku koji glasi:
„Družtvo ugarskih drvotržaea zaključilo je u svojoj zadnjoj sjednici da
se podneskom obrati na ministra za poljodjelstvo, neka bi se dražbe, koje
obično u listopadu počnu i nastavljaju se sve do u zimske mjesece nešto
prije razpisale i to najbolje u srpnju i kolovozu. Polag naših informacija
bilo bi prerano dražbe prije početka rujna razpisivati. ali bi se baš mogle
i morale te dražbe već početkom rujna obdržavati Nu samim tim još
ne bi bilo pomoženo. Isto tako kao što ne valja dražbe prekasno raz-i
pisati, isto tako nisu ni pojedini termini zgodni.


Razpisi dražba morali bi sliediti u takovim razmacima, da bi pojedinom
reflektantu, koji nije mogao postati dostalcem kod jedne dražbe,
bilo moguće do druge dražbe dati drugu šumu procieniti. Na ove troškove,
koji se u tu svrhu nebrojeno puta moraju uzalud učiniti i koji su
dosta znatni, morali bi se naši prodavaoci šuma svakako obazrieti i uvažiti
želje drvotržaea. Nu moralo bi biti i u interesu samih prodavaoca
šuma, da im dražbe budu što živahnijimi, a to će bez dvojbe i biti, budu
li se ti prodavaoci medjusobno dogovarali. Možda će uspjeti ovom pobudom,
čega do sele nije bilo, da se time pobudi u prodavaoca šuma
interes za dobrobit drvotržaea a i sebe samih".


Ovako evo o toj stvari piše domaći interesent, a preštampao je to
i list „Oesterr. ungar. Centrallblatt fiir "VValderzeugnisse*. Toj se opravdanoj
želji naših drvotržaea može uz malo susretljivosti od strane naših
prodavaoca šuma lahko udovoljiti pa, nadamo se, i hoće.


Pošto su dražbe u hrasticima minule jeseni i zime slabo izpale i
mnogo toga neprodano ostalo, pođielila su se donekle mnienja o tom
što je bilo uzrokom da su rezultati tih dražba bili nepovoljni. Jedno je
mnienje, da je u obće konzum drva polovicom prošle godine počeo popuštati
uslied raznih nepovoljnih okolnosti i kriza od kojih nije ostalo