DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 275 ~
BShmerle, Versuche iiber Bestanđesmassen-Aufrialimen. Izašlo u
Beču kod W. Fricka. 0 ovom ćemo djelu u kojem od budućih brojeva
progovoriti, jer sadržaje za šumske procjenitelje zanimivih podataka —
nu do sele ga još primili nismo, a što o njem rekosmo, tudji je sud.


Bauer, das preussische Wildschadengesetz v. 1 Juli 1891. u. die
Bestimmungen des neuen burgerlichen Gresetzbuch.es iiber den Wildschaden,
Izašlo u Neudammu kod I. Neumanna. Ciena 1´2 mar. Prem ove ustanove
ne imaju za nas pravne valjanosti, ipak bi možda mogle mnoge
naše lovovlastnike zanimati, jer i kod nas, od kako se lovstvu nešto više
pažnje posvećuje, biva pitanje o naknadi štete počinjene po divljači sve
akutnijim.


Debschitz, das Jahr des Teichewirthes und Fischziichters. Ein
AVegvv^eiser fiir den Arbeitsgang bei der Bewirthschaftung ablassbarer
Gew´asser, zusammengestellt nach den Monaten des Jahres. Izašlo ove
godine kod I. Neumanna u Neudammu. Ciena 1´2 mar.


Promet i trgovina.


u zadnjim smo brojevima našega lista izrekli naše mnienje u trgovini
s drvom i o prodajama u našim šumama i pripisivali slabe uspjehe
prodaja u našim šumama dobrim dielom tomu, što je konsum sada
mnogo slabiji, te se drvo toliko ne traži. Mnogi naši drvotržci opet misle,
da su razlogom tom neuspjehu lih previsoke procjene, koje nisu omogućile
pojedincima obzirom na te visoke izklične ciene, da se u obće kod
prodaja natječu. U listu „Agramer Llojd" nalazimo izvještaj o trgovini
s drvom, koji je u broju 822. lista „Oester. Ungar. Centralblatt fiir Walderzeugnisse"
od 14. pr. mj. preštampan, te ga u izvadku donosimo. U
tom se izvještaju ovako veli: ,U mjesecu ožujku prilike su se izvoza iz
šuma pogoršale vrlo, jer dodjoše običajne poplave koje spriečiše i daljnu
proizvodnju razne robe, prem su domaći drvotržei na to zlo već
naučni; kad bi se rieke regulirale bilo bi ipak nešto bolje. Nedaće koje
biju domaće drvotržce mnogobrojne su, pa se to već najbolje opaža na
malaksaloj poreznoj snazi. Trgovina je već upravo osobito potrebna
zaštite svih pozvanih faktora — da ne propadne. — Obzirom na vanredno
obilnu berbu u Francuzkoj namiče se pitanje ima li naša
šumska trgovina pravo da se tuži. Zalihe na francuzkoj dužici vrlo su
proredjene i kod nas i u Francuskoj a dužica izradjena god. 1899. i
1900. prodala se je uz osobito povoljne ciene. Pošto se je nadati, da će
te visoke ciene i dalje se uzdržati, drvotržci bi bili sjegurno kupovali
Šume, kad ne bi bile izklične ciene tolike. Uz tako visoke ciene šuma
ne moguće je šume kupovati, sve da je roba dobro u cieni; mnogi odoše