DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1901 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 274 —


V. Kotarske šumarije dužne su novčani dnevnik koncem svakoga
mjeseca zaključiti, te imadu ovjerovljeni prepis istoga sa izvornim prilozima,
u koliko ovi jur tekom mjeseca sa novčanim odpremama gospodarstvenomu
uredu imovne obćine predloženi bili ne bi, odpremiti rečenom
uredu najdulje do 10. dana sliedećeg mjeseca.
Gospodarstveni ured imati će prepis novčanih dnevnikah sa prilozima
sravniti i izpitati, a da je to učinjeno na istomu posebnom uslovkom
providiti, te ga nakon toga sa svim prilozima, koji gospodarstvenomu
uredu za obloženje vlastitog blagajničkog dnevnika potrebiti nisu, povratiti
kot. šumariji.


VI. Ova naredba stupa u kriepost danom 1. svibnja 1901.
Upit


I. Povodom nastavšeg šumskog požara od nesmotrenosti kod palenja
drv. ugljena, uslied kojega je i susjedni šumovlastnik štetu pretrpio,
nastalo je pitanje: »Obstoje li za područj e Hrvatske i Slavonije
kakovi politički propisi u pogledu palenja drvnog
ugljena (ugljevnika), te kakov se predhodni postupak, po
upravnoj oblasti, povesti imade". _ —ć.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Earaman L. Anatomijsko obilježje drveća. Po dr. R. Hartigu priredio
i s obzirom na bosansko-hercegovačku i dalmatinsku floru popunio
spomenuti, ravnatelj tehničke srednje škole u Sarajevu. Sa 28 slika.


Ovo je djelce — 60 stranica — izašlo je već prije nekoliko godina,
nu koliko se sjećamo ono nije bilo u našem listu još oglašeno, pak ga
sad oglašujemo i to naročito s tog razloga, što će ono dobro doći svim
koji izučaju šumarsku botaniku, napose pako i slušačem šumarstva. Djelo
je ovo izradjeno po poznatom Hartigovom djelu, koje je našlo obće
priznanje i mnogo ga rabe slušači šumarstva. To je djelce Hartigovo
popunio pisac znatno, opisav gotovo još jedanput toliko vrsti koliko ih
je opisao Hartig. Ovo se djelo dobiva u knjižari J. Trifkovića u Sarajevu.


Miiller, Lehrbuch der Holzmesskunde. Od ovoga djela izašla su
do sele samo dva diela i to I. dio: Die Inhaltsbestimmung des gefallten
Holzes; i II. dio: Die Inhaltsermittelung des stehenden Baumes. Izašlo
kod Haberlanda u Lipskom. Ciena svakoga diela 4 marke.


Od ove knjige ima još da izadje najvažniji III. dio, koji govori o
dendrometskom procienjivanju sastojini. Vriednost čitave knjige o tom
dielu najviše i ovisi.